Styremøte 05/17 gjennomført!!

Torsdag 28.september ble det gjennomført styremøte i Fauske/Sprint. Der ble det,blant annet, drøftet mulig oppstart av akademi/FFO i tillegg til at økonomi ble viet en stor plass. Prognosene på økonomi viser at vi ligger an til å følge budsjett.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift