Kvernbit og Nordre Holsnøy IL fortsetter samarbeidet

Kvernbit og Nordre Holsnøy har som kjent hatt en prosess rundt opprettelse av ny klubb i ungdoms- og seniorfotballen i Meland. Les mer om hva som skjer videre her.

Kvernbit og Nordre Holsnøy har som kjent hatt en prosess rundt opprettelse av ny klubb i ungdoms- og seniorfotballen i Meland. Klubbene har hatt møter sammen og med fotball- og idrettskretsen. I august hadde vi informasjonsmøter i begge klubber hvor vi fikk gode og nødvendige innspill på den videre prosessen. 
 
Denne uken hadde klubbene et felles møte hvor en ble enig om at vi trenger mer tid for å sørge for at opprettelse av ny klubb skjer på en tilfredsstillende måte. Klubbene ser at det er viktig å ha gode prosesser for å komme frem til løsninger som vil være bra for alle involverte parter. Klubbene vil se på løsninger for samarbeidslag mellom Kvernbit og Nordre Holsnøy for neste sesong som vi har gjort tidligere år, og i tillegg vil vi jobbe videre med opprettelse av ny klubb. Begge klubber har tro på at dette kan være en god løsning på sikt, så lenge man får gjort et godt stykke arbeid før klubben blir opprettet. 

Vi ønsker alle en spennende innspurt på høstsesongen. 

Ta gjerne kontake med Gina i Kvernbit (leder@kvernbit.no) eller Anders Olav i Nordre Holsnøy (styret.nhil@gmail.com) om du har noen spørsmål. 
 
Sportslig hilsen 
Gina og Anders Olav 
på vegne av Kvernbit og Nordre Holsnøy
©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift