Oppstartsmøte og påmelding til JuBallOng for 1. klassinger

Mathopen idrettslag ønsker årets første klassinger og foresatte velkommen til informasjonsmøte og oppstart av JuBallOng - fredag 25. august kl. 17.30 (til 18.30) i Mathopen idrettshall (MIL- hallen).

JU-BALL-ONG

Påmelding til JuBallOng gjøres her: Påmelding JuBallOng

Velkommen til både foreldre og barn til informasjonsmøte og oppstart av JuBallOng fredag 25. august kl. 17.30 i MIL hallen.

Mathopen Idrettslag har gleden av å tilby årets førsteklasser en variert og god inngang til idrettens verden. Gruppene fotball, håndball og idrettsskole har gått sammen om å gi barna et godt og allsidig idrettstilbud, og de vil få møte tilpassede utfordringer og lære grunnteknikker i en trygg og vennlig atmosfære.

Visjonen er at barna skal få en allsidig utvikling av kroppsbeherskelse og ballfølelse. Vi har de siste årene brukt Idrettens grunnstige som underlag for treningene. JuBallOng vil få utdelt noen hefter med over 50 forskjellige forslag til aktiviteter til treningene, både innen balanse, spenst, matte, ball, parøvelser og benk. Her er det spennende og utfordrende øvelser som kombinerer lek og idrett. Bruk av apparater sikrer variasjon i aktivitetene og gir en god bevegelseserfaring for alle idretter.

Etter hvert blir det også håndball- og fotballkamper for de som ønsker det, og forskjellige aktiviteter med Idrettsskolen som kanotur i Alvøvannet, nissemarsj i Alvøskogen og bading på Håkonsvern.

Vi håper også at et slikt tilbud til barna skal gi foreldrene mulighet til å få kontakt med hverandre, og dermed gi et grunnlag for godt samarbeid på alderstrinnet og i nærmiljøet.

Til dette opplegget trenger vi engasjerte foreldre. Alle må bidra, og ingen forkunnskaper er nødvendig. Skriv gjerne hva dere ønsker å bidra med i påmeldingsskjemaet.

INFORMASJONSSKRIV se øverst til høyre eller under :-)

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift