Nordre Holsnøy og Kvernbit samarbeider

Les her for informasjon om samarbeidet mellom klubbene i ungdoms- og seniorfotballen i Meland. Tirsdag 22.august kl. 19:00 i klubbhuset i Leirdalen ønsker vi å informere våre medlemmer om tanker rundt samarbeidet for neste sesong.

Kvernbit og Nordre Holsnøy samarbeider

Kvernbit og Nordre Holsnøy har i mange år samarbeidet godt med ulike samarbeidslag i ungdomsfotballen. Begge klubber har kjent på utfordringene med å holde på ungdommer i aldersgruppen 13-19 år, og derfor har samarbeidet vært viktig for begge klubber. Før fjorårets sesong strammet NFF inn reglene som gjelder for samarbeidslag. Alle klubber fikk bare lov å ha ett samarbeidslag pr. årskull. Dette førte til nye utfordringer på toppen av de vi allerede har i ungdomsfotballen. 

Med bakgrunn i dette jobber i disse dager Kvernbit og Nordre Holsnøy med å se fremover og for å sikre gode løsninger for ungdommene som kommer opp i ungdomsklassene de neste årene. I den forbindelse er det helt naturlig for oss å se på ulike måter å organisere ungdoms- og seniorfotballen i Meland på sammen. Vårt mål med dette arbeidet er: flest mulig – best mulig - lengst mulig! Denne tankegangen, som er fra NFF sin handlingsplan, stiller naturligvis vi som er involvert i idretten oss bak. For å få dette til på en tilfredsstillende måte er det derfor viktig at vi finner gode løsninger sammen.

Klubbene vil presisere at å slå sammen Nordre Holsnøy og Kvernbit ikke er et alternativ i denne prosessen. 

Samtidig er vi sikker på at alle som er engasjert i, og rundt, våre klubber forstår at vi må se på hva vi kan få til sammen i fremtiden slik at spillere, lagledere og trenere skal slippe å kjenne på uforutsigbarheten og usikkerheten som dukker opp etter hver sesong pga. spørsmål rundt hvilke samarbeidslag vi får til å opprette og ikke. 
 
Vi ønsker å informere mer om våre tanker rundt samarbeid på informasjonsmøte i Meland aktiv mandag 21.august kl. 19 (for Kvernbit sine medlemmer) og i Leirdalen tirsdag 22.august kl. 19 (for Nordre Holsnøy sine medlemmer). 
 
Nordre Holsnøy og Kvernbit ønsker å takke alle som er engasjerte, alle som støtter våre lag, og alle som bruker av sin tid til å støtte opp om det fantastiske arbeidet som blir gjort rundt om i klubbene!
 
Om du har spørsmål eller innspill kan disse rettes til leder i Nordre Holsnøy eller Kvernbit. Kontaktinformasjon finner du under. 
 
En riktig god sommer til alle sammen!
 
 
Sportslig hilsen 

Gina Blomberg, styreleder Kvernbit (kan kontaktes på: leder@kvernbit.no)
Anders Olav Dale, styreleder Nordre Holsnøy (kan kontaktes på: styret.nhil@gmail.com)
©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift