Blogg: Bevisst satsing på ungt og uerfarent?

Innføring av krav til deltagelse, prioriteringer og holdninger

Som klubb kan vi med fordel bli flinkere til å fortelle omgivelsene våre om hva vi driver med. Det gjelder forsåvidt idretten samlet sett.Vi i SFK velger å gjøre det i bloggform, og inspirert av naboklubbs forberedende tekst til lokaloppgjør, starter vi bloggpostene våre med å fortelle om valg, innføring av krav og vår bevisste satsing.

Sarpsborg Fotballklubb innførte med ansettelse av nytt trenerteam for klubbens a-lag i desember 2016, økte krav hva gjelder deltagelse, prioriteringer og holdninger. Alle spillere som var en del av SFKs a-lagstropp ved nedsablingen av Sparta på Spartabanen med 7-3 i siste serierunde i 3 divisjon i oktober, var velkommen på trening med nytt trenerteam 1 desember.

Klubben og nytt trenerteam var klare på at deltagelse på 3 økter i uken ville være et minimumskrav. Det er i nedre sjikt hva gjelder folkehelseanbefalinger og etter vårt syn et minimum om man skal klare etablere et godt nok miljø for læring og utvikling. Grunnen til at vi i 2017 stiller med snittalder på kamptroppene våre på godt under 20 år, er ikke fordi det er en bevisst strategi å satse på en tropp med unge spillere. Vi er bevisste på å satse på de som ønsker å bli bedre og som kan bli bedre. Mange ytre faktorer setter begrensninger på mulighetene for forbedring og deltagelse etterhvert, men alder er ikke en av dem.

Vi skulle veldig gjerne hatt flere spillere fra 25-35 i vår seniortropp, som er villig til å prioritere 3 treningsøkter i uken, og som er villig til å prioritere det uten å kreve å få betaling for det. I vårt område er det dessverre ikke mange av sistnevnte, og de få vi har, er vi veldig glade for å ha med oss.

På sikt ønsker vi at de kravene og metodene som er innført skal gjennomsyre hele organisasjonen vår på Kurland. De gode impulser fra både topp- og breddefotball skal fortsette å sankes, behandles og tilpasses vår hverdag på Kurland.

For la det ikke være noen hemmelighet. Sarpsborg Fotballklubb skal klatre tilbake til toppen av bredden. Ikke på grunn av at vi har pokaler i skapet, men på grunn av de pokalene vi skal bidra å skape. Mohamed Elyounoussi, Joachim Thomassen, Ina Gausdal, Olav Øby, Jesper Jansen og Andreas Elvestad er blant mange eksempler på aktive spillere som har gått gradene i SFK, og som har hentet erfaring fra fotball høyere opp enn dit vi kortsiktig har som mål å komme.

Disse "pokalene" ønsker vi å skape flere av, gjennom godt arbeid. Vi ønsker å kunne tilby en arena for utvikling som mangler i byen vår, gjennom godt arbeid. Vi må gjøre det selv. Skritt for skritt. Gjennom godt arbeid. Snarveier gir kun kortsiktig avkastning.

Skal vi oppnå målsetningene for våre seniorlag, må det gjøres gjennom å foredle egen rekruttering og spillerutviklingsmodell. SFK skal bidra til og legge til rette for å utvikle spillere fra Sarpsborg som kan og ønsker å ta steget opp i toppfotballen. Vi vil ha en utviklingsarena på et høyt nok nivå til at spillere som ikke kommer gjennom nåløyet til toppfotballen kan komme tilbake for å fortsette sin utvikling.

Krav til deltagelse, prioriteringer og holdninger er en start. Det å sørge for at vi jobber for å løfte alle deler av klubben, og at "vi er en breddeklubb" ikke blir brukt som unnskyldning for å gjøre ting dårlig, er den kontinuerlige fortsettelsen. Det endelige målet er å tilby en utviklingsmulighet i alle ledd, som bidrar til å skape gode oppvekstvilkår og samhold, stolthet og glede for absolutt alle i Sarpsborg Fotballklubb.

Kent Jonas Trinborg
Daglig leder

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift