Veiledning kampverter Fotball

En trener og en lagleder har som oftest hendene fulle i forbindelse med en kamp. For å sikre en fin ramme rundt aktiviteten er «kampvert» et tiltak som har vist seg å være vellykket. Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen preget av Fair play.

Foreldrene skal på rundgang være ”kampvert” under hjemmekampene. Lagleder er ansvarlig for gjennomføringen. Det kan være foreldre som vegrer seg for ta på seg rollen på grunn av usikkerhet, og da kan man gjerne sette to foreldre sammen ved behov. 

Mål: Skape en god ramme rundt kampen og bidra til gode opplevelser!

 

Oppgaver før kampen:

 • Ønske alle velkommen, spesielt gjestene (hjelpe de å finne garderobe, bane etc)
 • Oppmuntre til Fairplay hilsen før og etter kamp (spesielt barnefotballen hvor dommeren ikke tar seg av dette)
 • Ønske klubbdommer velkommen og gjerne ta en liten prat med vedkommende før kampen, i pausen og etter kampen (guide, positivitet)
 • Sørge for at foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på motsatt side av lagleder, spillerside. Ved plassmangel kan foreldre stå på samme side, men da minst 6 meter fra spillere.
 • Ha med seg foreldrevettreglene og ha positiv oppmerksomhet på begge foreldregruppene
 • Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon til å ringe 113

 

Oppgaver under kampen:

 • Støtte dommeren
 • Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken.
 • Bidra til en god avrunding etter kampen, og ønske gjestene velkommen tilbake
 • Det er lov å være kreativ! Kaffe til alle foreldre under kamp, samt kakao, saft el. lignende til alle spillere etter kamp, skaper en unik sosial ramme rundt kampene. Dette er ingen krav, men en oppfordring til å være kreativ.

 

Utstyr (finnes i ballrommet – lagleder/trener finner dette frem)

 • Egen vest med ”Kampvert”
 • Klubbdommervest

Foreldrevett regler
 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift