Tildeling av innsatspris og årsmøteprotokoll

Her finner du årsmøteprotokollen etter årsmøtet forrige onsdag. Du kan også lese om hvem som ble tildelt NHIL sin innsatspris.

Nordre Holsnøy IL sitt årsmøte ble holdt i klubbhuset i Leirdalen onsdag 15.mars. På slutten av årsmøtet ble to personer som har gjort en stor innsats for klubben hedret med klubbens innsatspris. I retningslinjene for tildeling av innsatsprisen står bl.a. følgende:

"Personen skal ha oppnådd gode sportslige prestasjoner eller ha vært aktiv som trener i over 10 år. Prisen kan også tildeles som klubbens honnør for administrativ innsats eller annet viktig engasjement over tid."

I år ble innsatsprisen tildelt Nina Brakstad og Frode Olsvoll. Du kan lese utdrag fra begrunnelsen for tildelingen under. Vi gratulerer begge med prisen og ønsker å takke for alt de har gjort for Nordre Holsnøy IL. 

Årsmøteprotokollen finner du under "vedlegg" oppe til høyre på siden ---------------->

Utdrag fra begrunnelser for tildelte innsatspriser på årsmøtet i Nordre Holsnøy IL 15.mars 2017: 

Nina Brakstad
"Nina har vært aktiv i ulike roller i Nordre Holsnøy IL i mange år. Hun har gjort en god innsats for å skape det håndballmiljøet vi har i klubben i dag. Selv om Nina ikke lenger er aktiv i klubben ønsker NHIL å tildele henne klubbens innsatspris for å takke for hennes engasjement gjennom mange år. Det er ikke sikkert håndballdelen i NHIL hadde hatt en så stor og viktig rolle som den har i dag om det ikke hadde vært for hennes innsats som trener og andre verv hun har hatt gjennom sine år som aktiv i klubben. "

Frode Olsvoll
"Frode har vært aktiv i ulike roller i Nordre Holsnøy IL i flere tiår. Bl.a. som spiller, trener og materialforvalter. Han hadde, og har, også en aktiv rolle i oppføringen og driften av ulike tekniske løsninger i klubbhuset i Leirdalen. Frode stiller alltid opp for klubben. Slike personer er klubber som NHIL avhengig av for å kunne drives på en god måte. Vi håper samtidig at han vil være med å bidra i mange år fremover på samme måte. "

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift