VIF-AKADEMIET

Vålerenga Ishockey bredde fortsetter suksessen fra i fjor med Breakfast Club og VIFO, og lanserer nå et utvidet treningstilbud til sine utøvere med fokus på utvikling av individuelle ferdigheter. Dette kaller vi VIF-akademiet. Dette er et tilbud om ekstra trening som kommer i tillegg til treninger med lagenhetene.

Vålerenga Ishockey bredde fortsetter suksessen fra i fjor med Breakfast Club og VIFO, og lanserer nå et  utvidet treningstilbud til sine utøvere med fokus på utvikling av individuelle ferdigheter. Dette kaller vi VIF-akademiet. Dette er et tilbud om ekstra trening som kommer i tillegg til treninger med lagenhetene.
 

Treningene foregår på tider hvor det normalt ikke er aktivitet i hallen (morgen og tidlig ettermiddag) og går derfor ikke ut over aktiviteten på noen lagenheter.

Pris: 1000,- pr måned.

For dette får du tilbud om treninger på følgende tider:

Mandag: 06:30-07:45
Tirsdag: 14:30-15:45
Onsdag: 06:30-07:45 og 14:30-15:45
Torsdag: 14:30-15:45
Fredag: 14:30-15:45 (Barmark)

Vi ser det ikke som naturlig at noen er med på alle disse treningene, men gir med dette et omfattende tilbud, slik at flest mulig skal kunne få med seg to eller flere treninger pr uke. Vi har lagt oss på EN pris for alle, for at opplegget skal være mest mulig fleksibelt for utøverne. Dermed kan man også variere hvor mange treninger man ønsker å delta på fra uke til uke,  ut i fra totalbelastning med lagets treninger og annen aktivitet.

Sportslig ansvarlig for VIF akademiet er Vålerenga breddes sportslige ledelse. Trenerkabalen er ikke lagt ferdig enda, det vil avhenge noe av aldersfordeling på de påmeldte, men vi vil sørge for godt kvalifiserte trenere som dere kjenner igjen fra lagenhetene og hvem vet, kanskje noen nye ansikter (A-lags spillere?).

Det som er klart er at Pål Svendsen og Kim Veisten fortsetter som ansvarlige for morgentreningene.

Det vil bli delt inn i fornuftige grupper avhengig av aldersfordeling på de påmeldte. 

Foreløpig åpner vi for påmelding for alle fra U8-U16,  men vi forbeholder oss retten til å innskrenke i alder øverst eller nederst avhengig av aldersfordelingen på de påmeldte. Dere får beskjed innen 29/8 hvordan de endelige gruppene vil se ut. Deretter blir det månedlig fakturering for deltagerne på VIF-akademiet. 

Det vil bli tilbudt en enkel og sunn frokost på morgentreningene. Vi jobber også med å tilby varm mat i forbindelse med ettermiddagstreningene, kanskje mot noe ekstra betaling (selvkost).

Ettermiddagstreningene er IKKE et SFO-tilbud, dvs vi tilbyr ikke barnepass. Det vil allikevel være en voksen ansvarlig også utenfor isen, og kafeen vil være åpen for spising og f. eks. leksejobbing for de som ønsker det. Men vi krever at utøverne i stor grad skal klare seg selv, f. eks. med utstyr osv.

Vi jobber med en løsning for å oppbevare hockeyutstyret på Jordal for de som ikke har utstyrsbod på Jordal.

For påmelding, følg denne linken:

http://kxweb.no/portal/public/event/signup.do?siteId=189&eventId=17179

 

Sosiale medier

Følg oss på Facebook Vålerenga Ishockey

 

Hovedsponsorer