Mathopen IL

Visjon, verdier og fair play

Visjon, verdier og fair play

Mathopen IL baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett:

Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet

Klubben drives etter idrettens organisasjonsverdier:

Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd

Ut fra fellesverdiene i norsk idrett har Mathopen IL tydeliggjort hva som skal prege oss og klubben vår. Verdiene beskriver hvordan vi er og hvordan vi vil bli.

Mestringsmiljø:

 • Mestring gir selvtillit
 • Mestringsorientert læringsmiljø gjør at alle skal bli sett
 • Utviklingen skjer basert på den enkeltes ferdigheter og nivå
 • Alle får mål og oppgaver tilpasset sitt utviklingsnivå
 • Vi roser utøveren i det h*n gjør noe BRA

Idrettsglede:

 • I Mathopen IL ønsker vi at idrettsgleden skal komme fra en indre motivasjon og ikke utelukkende fra resultater
 • Ekte idrettsglede er like viktig på banen, som utenfor

Lek:

 • Lek gjør treningen gøy og vi leker med mening
 • Alle har lek innebygget og vi utnytter dette i trenings- og utviklingarbeidet
 • Lek kan også være en del av idrett for voksne selv om momentet har størst betydning for barn og ungdom

Verdiene skal hjelpe oss til å:

 • skape et godt klubbmiljø der vi tar godt vare på hverandre
 • skape gode holdninger som fører til et godt treningsklima
 • være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel
 • fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger
 • bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre og klargjære vår spesielle identitet

Fair play er å:

 • vise respekt for treneren, dommeren og spillets regler
 • vise respekt for laget og lagkameratene dine
 • vise respekt for dine motspillere
 • møte presis til trening, kamper og andre avtaler
 • ikke være med på mobbing, rasisme, utestenging eller annen dårlig oppførsel
 • bidra til at alle trives og har det gøy med fotballen
 • tape og vinne med samme sinn

Klubben lover å legge til rette for at alle kan ha det gøy med fotballen og at sporten preges av respekt, rettferdighet og positive holdninger.

Breddeklubb Bergen Vest
Besøksadresse Kongsbrekkene 2, 5174 Mathopen Postadresse Postboks 4, 5810 Bergen
Telefon 55 93 68 20    
Leder Mads Arild Eidem Ansvarlig nettside Sindre Moldeklev
Ansvarlig fotball Trond Gundersen Ansvarlig håndball Ann Magrit Grip
Ansvarlig idrettsskole Svein Helge Blakstad Ansvarlig aktivitetsgruppe Gunn Knudsen

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift