Viking FK

Spillerovergang

Spillerovergang

SPILLEROVERGANGER

Alle nye spillere som kommer fra en annen klubb, må melde overgang.

Et samtykkeskjema benyttes. Det ligger på linken:

https://www.fotball.no/globalassets/overgang/samtykkeskjema-elektronisk_overgang-15.pdf

 

Les her hvordan en spillerovergang for spillere uten kontrakt, skjer:

 

Hva er en overgang uten kontrakt og hva skal til for å få den godkjent

- Veileder overgang uten kontrakt

Følgende spillere kommer inn under overgang uten kontrakt:

  • Alle spillere som foretar overgang mellom to norske klubber der spiller har status som amatør uten kontrakt i ny klubb.

Norske statsborgere blir behandlet av kretsen spillers nye klubb tilhører.
Utenlandske statsborgere blir behandlet av nff sentralt.

Følgende må utføres for at en overgang skal kunne godkjennes:

1) ny klubb må opprette en forespørsel i fiks.

2) a. Samtykkeskjema må lastes opp. 

  • Det skal være korrekt utfylt og signert av spiller.
  • Hvis spiller er under 18 år må også foresatte signere.

B. Dersom spiller har løpende kontrakt med tidligere klubb må termineringsavtale lastes  opp. 

C. Hvis spiller er utenlandsk borger må kopi av pass lastes opp.

D. Hvis spiller er utenlandsk borger fra land utenfor eu/eøs må kopi av arbeids/oppholdstillatelse lastes opp.

E. Når dette er gjort må forespørselen om overgang sendes til tidligere klubb for godkjenning.

3) hvis tidligere klubb bekrefter at forpliktelser er oppfylt, eller ikke svarer på henvendelsen innensvarfristen på 8 dager, så vil forespørselen automatisk bli sendt tilbake til ny klubb.

Da kan ny klubb fullføre forespørsel ved å sende den inn og dermed betale overgangsgebyret via betalingsløsningen i fiks.

4) dersom spillers forpliktelser ikke er oppfylt skjer følgende.

  • Forespørselen ligger nå igjen hos ny klubb, og vil ikke kunne sendes tilbake til tidligere klubb for godkjenning. 
  • Ny klubb  i forespørselen laste opp dokumentasjon som viser at forpliktelsene er blitt oppfylt under dokumentet «bekreftelse oppfylte forpliktelser». 
  • Dette kan være en skriftlig bekreftelse fra tidligere klubb på at forpliktelsene nå er gjort opp, eller en kvittering som viser at det utestående beløp er betalt.
  • Når dette er lastet opp, kan ny klubb fullføre forespørsel ved å sende den inn og dermed betale overgangsgebyret via betalingsløsningen i fiks.

For norske statsborgere, som hverken har kontrakt i ny eller gammel klubb, vil forespørselen om overgang automatisk fullføres uten manuell saksbehandling av overgangsansvarlig i krets. Spilletillatelse vil automatisk bli sendt pr e-post til ny klubb med spilleklar dato tidligst dagen etter gebyret ble betalt.

Noen forespørsler om overgang vil av ulike årsaker, deriblant at det er en utenlandsk statsborger, kreve manuell saksbehandling – og havner i status «avventer behandling nff». Dette betyr at kretsen eller nff må inn i forespørselen og gjøre noe manuelt i forespørselen.

Uoppfylte forpliktelser

gjør oppmerksom på overgangsreglementets (§3-1f) definisjon av forpliktelser: «som forpliktelser regnes betaling av medlemskontingent, treningsavgift, tilbakelevering av lagsutstyr, samt forpliktelser i henhold til spillerkontrakten». Forpliktelser som angis utover dette skal ikke hensyns tas i forbindelse med overgangen.

Det betyr ikke at vi tar stilling til om spiller reelt sett skylder penger eller har andre uoppfylte forpliktelser ovenfor klubben, men dette må ordnes opp «privat» og kan ikke stoppe overgang til ny klubb.

 

2016©Viking FK, Ansvarlig Redaktør: Rune Bertelsen og Lars Kalvig
Kopiering
 av innhold er ikke tillatt uten avtale med Viking FK

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift