Viking FK

DANA Cup

DANA Cup

Viking FK til DANA Cup 2018                     

 

Vi er i gang med å planlegge årets høydepunkt; DANA CUP.

Alle aktuelle lag; jente og guttelag 13-19 år ble invitert til Dana møte 9.januar. 

Se vedlegg; VIKING DANA CUP 2018 for den presentasjonen som ble gjennomgått da.

FRIST for påmelding av lag er 31.januar. 

 

 

Viking FK 13-19 til Dana Cup!

Felles reisemål!

Viking ønsker å bygge opp rundt verdier som klubbtilhørighet, felleskap og miljø. Samtidig er det ønskelig at klubbens lag reiser på turneringer som man har gode erfaringer fra.

Derfor har Vikings barne- og ungdomsutvalg besluttet at klubbens lag har felles reisemål ifm sommerturneringer.

Jenter og gutter 13-19 til Dana Cup – Hjørring, Danmark.

( Leder for elitelagene avgjør hvor elitelagene skal reise )

Egen reisekomite` opprettes. Den består av en representant fra hvert lag som skal reise.

Viking FK i sammen med Danageneral og reisekomiteen lager retningslinjer for turen.

Spørsmål om Danacup kan rettes til DanageneralBengt Georgsen;  bengt.georgsen@lyse.net

 

Viking FK på tur!

Her er noen generelle retningslinjer som gjelder når Vikinglag skal på tur

Å dra på turneringer/cuper/treningsleir med laget, kan gi gode minner for livet.

For å sikre at alt skal ligge godt til rette for en vellykket tur, både sportslig og sosialt, har Viking FK laget noen retningslinjer for Viking på tur.

Det handler om å bygge lag både på og av banen.  Det handler også om å lære seg å forberede seg godt til kamp, slik at man er best når det gjelder.

I laglederhåndboka finner man informasjon om hvor langt hvert årskull kan reise, støtteordninger og hvor mange turneringer laget kan reise på. Laglederhåndboka finner du på vår hjemmeside:

www.viking-ungdom.no – hovedmeny – klubben - laglederhåndboka

 

Reise

En generell regel er at laget har en felles plan for reise og overnatting.  Dette avhenger av alder på laget og målet med deltakelsen. 

For de yngre lagene opp til 12 år er det å forvente at foreldre bistår i transport til/fra. Foreldre må vurdere om deres barn er klar for å reise alene på tur og hvor tett på det er behov for at de er.

HMS:

Telefonliste med pårørende for deltagere i reisefølget skal lages.

 Ved alle turneringer og treningsleirer i utlandet skal hovedreiseleder avtale hjemmevakt med en av beredskapsgruppens medlemmer slik at denne er kjent med at laget er på reise. Det skal gjøres kjent blant trenerne, ledere og oppmenn hvem denne kontaktpersonen er.

Les HMS håndboka for sikkerhetsregler ved reise:

 www.viking-ungdom.no – hovedmeny – HMS – HMS håndboka

 

Stil og profil.

Når man er på tur med laget representerer man Viking FK både på og av banen. Det forventes at alle lever opp til god stil og profil! Se laglederhåndboka; Stil og profil.

Det handler om å vise god folkeskikk.

 

Regler.

Internt i laget bør det lages regler for leggetid, kosthold, oppmøtetidspkt., orden, evt  reiseantrekk og en bør beskrive konsekvenser ved brudd på retningslinjene.

Retningslinjer for trenere:

  • Ta hensyn til klubbens retningslinjer; Alkohol og Viking - se laglederhåndboka.
  • Stille opplagt og forberedt til kamp
  • Være en pådriver for trivsel i gruppa

 

Retningslinjer for foreldre:

  • Bistå i planleggingsarbeidet og gjennomføring av transport og overnatting, mat og sosialt.
  • Respektere at treneren er leder av laget og har det avgjørende ordet i organiseringen.

La treneren få være trener. Av banen bør andre foreldre ha ansvaret.

  • Ta hensyn til klubbens retningslinjer; Vikings holdning til alkohol- Se laglederhåndboka.
  • Vise foreldrevett – se foreldrevettregler i sports plan. Viking FK sportsplan for Barne – og ungdomsavdeling finner du på vår hjemmeside

www.viking-ungdom –   sport

  • Foreldre/foresatte/andre som overnatter med spillerne må ha vist politiattest. Politiattest fremvises til administrativ leder eller leder for barne – og ungdomsavdelingen.

Retningslinjer for spillere:

  • Respektere de regler som laget har ifm reise med Viking FK
  • Ha innsikt i og respektere Vikings retningslinjer ang Fair Play -  Se laglederhåndboka.

 

God tur!

2016©Viking FK, Ansvarlig Redaktør: Rune Bertelsen og Lars Kalvig
Kopiering
 av innhold er ikke tillatt uten avtale med Viking FK

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift