IL Kvernbit

Aktivitet

Aktivitet

Menn Senior - Damer senior og J19 (ENK) - Lagsider - Treningstider - Vekas kampar - Seriespel- Kampflytting - Skader og forsikring - Andre turneringar

Menn senior

Kontaktinformasjon og statistikk.
 

ENK

Samarbeidslaget i J19 og damer senior.
 

Lagsider

Kontaktinformasjon og statistikk for alle laga.
 

Treningstider Fossemyra

Her finn du gjeldande treningstider.

 

 

Kampar denne veka

Her får du ei oversikt over alle kampane Kvernbit-lag deltek i denne veka.

 

Seriespel

Her er ei oversikt over måten seriespelet er organisert i NFF Hordaland.

 

Kampflytting

Skal du flytte kampar? Her finn du det du treng av informasjon.

Skader og forsikring

Viktig informasjon om lagsforsikring, utvida individuell forsikring og Idrettens Skadetelefon.

Andre turneringar

Her er retningslinene for deltaking i turneringar utanom ordinært seriespel i NFF Hordaland.

 

Aktivitetskalender, Kvernbit fotball 2018/2019

Dato

Tiltak

Stad

Målgruppe

2018

Oktober

15.-18.10.2018

Fotografering

Kultursalen, Meland Aktiv

Alle

15.10.2018

Møte med 2012

Klubbkontoret, Meland Aktiv, 2. etasje

Støtteapparat, G/J2012

15.10.2018

Foreldrekontaktmøte, ungdomslag

Speilsalen, Meland Aktiv, 2. etasje, kl. 19.00

Trenar, lagleiarar og foreldrekontaktar G/J12-G/J19

20.10.2018

Trenartiltak – trenarar som trener jenter

https://www.fotball.no/kretser/hordaland/klubb-leder-og-trener/artikler/2018/trenertiltak-hos-arna-bjornar-20.10.18/

Arna idrettspark

Trenarar som trener jenter

24.10.2018

Kickoff Balanse – fleire kvinner i idrettten https://www.fotball.no/kretser/hordaland/klubb-leder-og-trener/artikler/2018/balanse--et-nettverk-for-a-fa-flere-kvinner-i-idretten/

Scandic Ørnen

 

27.10.2018

Fair Play-seminar

Thon Hotel Bergen Airport, Kokstad

Fair Play-utval

31.10.2018

Klubbkveld og refleksaksjon

Meland Aktiv

Alle

November

02.-03.11.2018

Fotballleiarkurs 1

Thon Hotel Bergen Airport, Kokstad

 

 

     

10.11.2018

Jenter ut av pasningsskyggen

Amalie Skram vgs.

 

16.-18.11.2018

Delkurs 1, Grasrottrenaren

Fossemyra

Trenarar

17.-18.11.2018

Fotballeiarkurs 2 og 3

Thon Hotel Bergen Airport, Kokstad

 

30.11, 1.-2.12 og 4.12.2018

Delkurs 2, Grasrottrenaren

Fossemyra

Trenarar

Desember

15.-23.12.2018

Kvernbits Juletresal 2018

Frekhaug torg

Alle

2019

Januar

15.01.2019

Trenar- og lagleiarmøte:

Barnefotball: 17:30-19:00

Ungdomsfotball: 19:00-20:00

Speilsalen, Meland Aktiv Trenarar og lagleiarar
17.01.2019 Styremøte 1/19   Fotballstyret

 

   

 

Februar

15.02.2019

Krinstinget

 

Fotballstyret

Mars

05.03.2019 Styremøte 2/19   Fotballstyret

09.-10.03.2019

Forbundstinget

Ullevaal Stadion

Fotballstyret

16.03.2019

Leiarfotballkurs 1 i klubb med utarbeiding av verdisett, inkludering og ungdomsstyre

Meland Aktiv

ALLE, minimum éin person per lag i Kvernbit

TBA 

Årsfest, fotballgruppa Kultursalen, Meland Aktiv Trenarar, lagleiarar, foreldrekontaktar og andre tillitsvalde i fotballgruppa

TBA

Årsmøte, fotballgruppa

 

Alle

TBA

Årsmøte, hovudlaget

 

Alle

TBA

Ungdomsfotballkvelden

Fossemyra

Trenarar og lagleiarar i ungdomsfotballen

April

10.04.2019 Styremøte 3/19   Fotballstyret

TBA

Jentefotballkvelden

Fossemyra

 

16.04.2019

Tidspunktmøte, barnefotballen i Nordhordland

Kultursalen, Meland Aktiv

Lagleiarar G/J7-GJ9

Mai

20.05.2019

Styremøte 4/19

 

Fotballstyret

Juni

19.06.2019

Styremøte 5/19

 

Fotballstyret

Juli

 

 

 

 

August

TBA

Foreldrekontaktmøte, ungdom, sommarturnering

Klubbkontoret

Ungdomslag (12-19)

19.08.2019

Klubbdommarkurs

Speilsalen, Meland Aktiv

Spelarar, G/J13, pluss alle andre interesserte!

22.08.2019

Opprigging til Kvernbit Cup 2019

Fossemyra

ALLE

23.-25.08.2018

KVERNBIT CUP 2019

Fossemyra

ALLE

September

 

 

 

 

Oppstart seksåringar (2013-årskullet)

Kultursalen, Meland Aktiv

Foreldre for 2013

10.09.2019 Styremøte 6/19   Fotballstyret

Oktober

 

 

 

23.10.2019 Styremøte 7/19   Fotballstyret

November

 

 

 

14.11.2019 Styremøte 8/19   Fotballstyret

Desember

 

 

 

 

Offisiell hjemmeside for Kvernbit IL

Fosseskarvegen 4, 5918 Frekhaug

leder@kvernbit.no

Tlf: 56 17 55 50

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift