Kolbotn IL

Anlegg, utstyr, haller, baner og treningstid

Anlegg, utstyr, haller, baner og treningstid

Anleggsplan. Kolbotn idrettslags anleggsplan kan leses her

Utstyr. Kolbotn idrettslag har Hummel som utsyrsleverandør og Follo sport er forhandler av utstyret. Kolbotn ILs medlemmer har rabatt hos Follo sport ved kjøp av Hummelutstyr. Alle som er medlem i KIL kan handle KIL sin klubbkolleksjon hos Follo sport. Follo sport vil være behjelpelig med trykking. Alle lag og grupper skal bestille utstyr gjennom Follo sport og følge rutinen som er lagt (Vil bli lagt ut her etterhvert). Profilhåndbok regulerer bruk av logo, farger, merker osv. Profilhåndbok kan leses her 

Baner. Kolbotn idrettslags tilgang til baner kan dere lese her

Treningstid. Det er begrenset med plass i hallene og på banenen i kommunen. Det er derfor en streng prioritering som ligger til grunn. For å unngå mye misforståelser er det utarbeidet egne rutiner for fordeling av treningstid. Denne kan lese her

Fordeling av treningstid i sesongen 2017-2018 kan leses her

Rydding. Kolbotn idrettslag har ansvaret for å påse at Sofiemyr idrettspark og andre anlegg KIL har ansvaret for (Vassbonn) fremstår som ryddige 

  • Alle områder som skissert i vedlagte ryddeansvarsoversikt skal ryddes før og etter organisert treninger og kamper
  • Alt søppel skal ryddes, også det som ikke laget i utgangspunktet har lagt fra seg
  • Søppel skal kastes i utplasserte søppelbøtter
  • Gjenglemt klær og skotøy skal samles inn og tas vare på. Gjenglemt klær og sko kastes etter at purring er sendt ut med frist for henting
  • Reklameskilt skal være forsvarlig festet
  • Skader og mangler på anleggene skal så snart det er mulig rapporteres til Oppegård kommune

Ansvaret for å påse at det blir ryddet er trenere for de ulike lag. Foreldre og lagledere har ansvar dersom trener ikke er tilstede

Ansvaret for reklameskilt og rapportering er styrene i de respektive gruppene

Ryddeansvar pr gruppe kan dere lese her

 

 

Kolbotn Idrettslag

Kongeveien 44, 1412 Sofiemyr
Postboks 134, 1417 Sofiemyr
Org.nr 970 95 1423

Mail: epost@kolbotnil.no, Digtal postkasse: kolbotn.idrettslag#VNTY ,  Tel: 6681 7300 / Mob: 950 91 915

Kontaktinformasjon til særidrettene ligger på gruppenes hjemmesider

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift