IK Junkeren

Foreldrevett

Foreldrevett

Et godt klima på og utenfor banen innebærer gode relasjoner mellom klubb, tillitsvalgte og foreldregruppa. En kvalitetsklubb har positivt fokus på foreldregruppa. Foreldregruppa må også være sitt ansvar bevisst i sin rolle som fotballmamma eller pappa.

Foreldre er en uvurderlig kapasitet for å kunne drive fotballaktivitet i Junkeren.

Foreldre kan og skal bidra til å gjøre barnefotballen til en god opplevelse for barna.

Foreldrevettreglene:

  1. Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.
  2. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.
  3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.
  4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.
  5. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
  6. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
  7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!

Det handler om respekt – ikke sant?

KLUBBSTYRT  ||  JUNKEREN-GLEDE  ||  JUNKEREN-STILEN  ||  LIVSVARIG ENGASJEMENT

Klubben for oss - Klubben for meg!"


IK Junkeren
P.B. 3504 Stordalen, 8087 BODØ | EPOST post@junkeren.no | FACEBOOK facebook.com/ikjunkeren

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift