IK Junkeren

Trenerrollen og trenervett

Trenerrollen og trenervett

Treneren er viktigste voksenpersonen for barn- og ungdom i fotball – livet. Dels skal treneren gjennomføre trygge og utviklende treninger, dels skal treneren være kampleder for gode opplevelser. Treneren er nøkkelen for å få med flest mulig - lengst mulig – best mulig.

Trenerrollen krever kompetanse om fotballen, relasjonelle ferdigheter og trenervett.

Det er viktig å ha en god dialog både med spillere og foreldre i forhold til spillerflyt og det å forholde seg til ulike kamparenaer fra uke til uke. Med utgangspunkt i god kommunikasjon internt i lagene – og mellom lagene – har klubbens trenere også ansvar for å gi spillerne våre konkrete tilbakemeldinger og begrunnelser for valg av spillerutvalg før kamp.

Treneren har et meget tungt ansvar i og med at de forvalter unger/ungdommer som hver og en er spesielle og som har individuelle behov menneskelig og sportslig sett.

De skal få fram gleden ved å spille fotball, avdramatisere resultatene, bruke ”breddeformelen” trygghet + trivsel = mestring som igjen blir flest mulig – Lengst mulig – Best mulig.

KLUBBSTYRT  ||  JUNKEREN-GLEDE  ||  JUNKEREN-STILEN  ||  LIVSVARIG ENGASJEMENT

Klubben for oss - Klubben for meg!"


IK Junkeren
P.B. 3504 Stordalen, 8087 BODØ | EPOST post@junkeren.no | FACEBOOK facebook.com/ikjunkeren

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift