IK Junkeren

Sportsplan

Sportsplan

I IK Junkeren Fotball skal det være en ”blå tråd” i det arbeidet som gjøres innen barne- og ungdomsfotballen. Klubben har i en årrekke hatt ”den blå tråd” som sin uskrevne og midlertidige visjon. Nå vil den bli en naturlig og varig del av klubbutviklingen.

Sportsplanen skal være et levende, dynamisk og veiledende dokument for ledere, fotballspillere og trenere fra 5 år til og med senior.

IK Junkeren Fotball har som mål og bl.a. utvikle gode utøvere over tid. Vi skal være tålmodige. Det betyr at vi ikke skal være så opptatt av å ta raskeste vei frem til målet, men heller se på hvordan vi sammen kan spille oss frem til gode opplevelser i form av samhandling – på tvers av alderstrinn, lag og kjønn.

Sportsplanen er et dokument som dekker opp alt fra visjoner og mål, hvordan vi skal arbeide med spillergruppene og som hjelp ved spillerutvikling. Det er trenere, ledere og ikke minst spillere som blir med og utvikler denne sportsplanen til et levende dokument i klubbarbeidet.

De viktigste verdiene i sportsplanen er:

  • Leken – På alle nivåer skal det bevisstgjøres at leken i vår idrett er et mål i seg selv. Hver gruppe finner positive former for å gi plass for leken.
  • Koordinasjon/Bevegelse/Mestring – Sett pris på opplevelsen av å mestre bevegelse. Oppmuntre til opplevelse og grensesprengning på trening og i kamp.
  • Konkurranse – Å konkurrere er gøy! Der oppnås både opplevelse og prestasjonsfremmende kvaliteter. Fokus på prestasjon og utvikling – før resultatet!
  • Fair play – Uansett nivå, spill ”fair” med bibeholdt respekt overfor dommer, motstander og regler. Dette er alles ansvar.
  • Sett spilleren i sentrum – Spilleren blir bevisst egne verdier som styrer personlige drømmer, mål og prestasjoner. Spilleren får både individuell veiledning og støtte/krav fra gruppen han/hun tilhører.
  • Spilleren – Har et reflektert forhold til egen adferd når vedkommende representerer klubben.

KLUBBSTYRT  ||  JUNKEREN-GLEDE  ||  JUNKEREN-STILEN  ||  LIVSVARIG ENGASJEMENT

Klubben for oss - Klubben for meg!"


IK Junkeren
P.B. 3504 Stordalen, 8087 BODØ | EPOST post@junkeren.no | FACEBOOK facebook.com/ikjunkeren

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift