IK Junkeren

Reglement

Reglement

Reglement Junkeren Hestehoven Cup

Turneringen spilles etter NHFs reglement, med følgende unntak/presiseringer.

Reglement Junkeren Hestehoven Cup 2018

Turneringen spilles etter NHFs reglement, med følgende unntak/presiseringer.

Spilletider

 

Innledende kamper: Alle årsklasser spiller 1 x 18 min.

Sluttspillkamper: Alle årsklasser spiller 1 x 18 min.

 

Minihåndball: 1x12 min

 

Aldersklasser

Minihåndball:

Mix 2009 (gutter/jenter født 2009)

Mix 2010 (gutter/jenter født 2010)

Mix 2011 (gutter/jenter født 2011)

Dersom det er få påmeldte lag kan klassene blir slått sammen

 

Øvrige klasser

G-10 (gutter født 2007-2008)

G-12 (gutter født 2005-2006)

G-14 (gutter født 2003-2004)

G-16 (gutter født 2001-2002)

J-10 (jenter født 2007-2008)

J-12 (jenter født 2005-2006)

J-14 (jenter født 2003-2004)

J-16 (jenter født 2001-2002)

I klassene G/J-10 spilles aktivitetsserie. 

I klassene fra J/G-12 spilles innledende kamper og A- og B-sluttspill, eventuelt plasseringskamper.

Spillere

Minihåndball: 4'er håndball, dvs. 4 spillere på hvert lag på banen samtidig. 

I J/G 10 år er det 5 utespillere + målvakt.

I alle årsklasser fra J/G-12 skal det benyttes 7 spillere (6 utespillere + målvakt). 


En spiller kan ikke delta på to lag i samme klasse. Dette gjelder ikke for J/G-10 og i minihåndball der spillerflyt er tillatt. 
Spillere må ikke overholde NHFs bestemmelse for hviletid gjeldende for aldersbestemte lag.

Spillebane

Alle årsklasser fra J/G-10 benytter standard håndballbane (20x40m) og standard mål (3x2m)

Minihåndball spilles på minihåndballbaner (på tvers av standard bane).

Ballstørrelser

J/G-16:  2
J/G-14:  1
J/G-10 – J/G12: 0

Minihåndball: 00

 

Påmeldte lag

Lag må ha klubbtilhørighet.

Spillesystem

Lagene må stå klare ved riktig bane 5 min før kampstart.
Hjemmelaget starter alltid med ballen. Hjemmelaget stiller på venstre banehalvdel sett fra sekretariatet.
Lag som ikke møter til kampstart vil miste poengene til motstander og resultat blir satt til 0-0.
Vi følger årsklasser for sesongen 2017/2018, se over.
Dommer tar kun «time-out» i kampene når vurderingen tilsier at det er særdeles nødvendig (alvorlig skader, usportsligheter og annet).
Det er ingen mulighet for «lags time-out» i turneringen.
Ved uavgjort resultat etter full tid i sluttspillkampene (fra J/G-12) spilles det 1 ekstra omgang på 3 min.
Ved uavgjort etter dette spilles det «første mål vinner». Avkast avgjøres ved loddtrekning/myntkast før første ekstraomgang. Laget som ikke starter første ekstraomgang, starter den andre.

Ved poenglikhet i innledende runder (fra J/G-12) rangeres lagene etter følgende:

1.Innbyrdes oppgjør

2.Målforskjell

3.Antall scorede mål

4.Minst innslupne mål

5.Minst bestrafning

6.Loddtrekning

Dispensasjonsspillere

Lagene kan stille med flere dispensasjonsspillere, men kan ikke benytte mer enn 2 om gangen ute på banen.
Dispensasjonsspillere skal være merket med hvitt bånd/tape på høyre arm.
Dispensasjonsspillere kan ikke være mer enn 1 år over årsklassen.
Godkjenning fra NHF av dispensasjonsspillere legges fram før kamp.
Annet må søkes turneringsledelsen.

Klisterbruk

Klister er bare tillatt i klassene J/G-16.

Protest

Jury bestående av representanter fra arrangør, dommer og trenere.
Eventuelle protester skal behandles etter følgende regelverk:

·     Protester skal leveres umiddelbart etter kampens slutt og føres på kamprapport. Lagledere eller kaptein på begge lag og minst 1 dommer skal kvittere på kamprapporten at alle er informert om protesten før man forlater banen.

·     Hvis det protesteres på forhold som foreligger før kampen skal dommere og motstander informeres om at protesten er nedlagt før kampen startes og kvitteres av alle parter på kamprapport.

·     Protestgebyr på kr 750,- betales samtidig som protesten leveres inn.

·     Gebyret blir kun tilbakebetalt om protesten går gjennom etter jurymøte.

·     Jury vil normalt fatte avgjørelse innen 2 timer etter mottatt protest.

·    Juryens kjennelse er endelig og kan ikke påklages. 

 

 

 

 

KLUBBSTYRT  ||  JUNKEREN-GLEDE  ||  JUNKEREN-STILEN  ||  LIVSVARIG ENGASJEMENT

Klubben for oss - Klubben for meg!"


IK Junkeren
P.B. 3504 Stordalen, 8087 BODØ | EPOST post@junkeren.no | FACEBOOK facebook.com/ikjunkeren

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift