Oppegård IL

Fair Play

Fair Play

FAIR PLAY – Det handler om RESPEKT – IKKE SANT?

http://kxweb.no/kx/575/Image/fairplay(1).jpgFair Play er mer enn gule og røde kort. Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen!

Alle som har lyst til å spille fotball er velkommen og skal få et fotballtilbud i klubben sin. Ingen stenges ute, uansett sosial eller kulturell bakgrunn, kjønn, nivå, alder, funksjonshemming, seksuell orientering eller av andre grunner.

Spillere, trenere, ledere, dommere, foresatte/foreldre, besteforeldre, publikum, media og andre aktører i fotballen har alle et ansvar for å forsterke det gode fotballmiljøet. Alle har også et ansvar for å endre og/eller påvirke holdninger der en opplever episoder preget av manglende respekt og toleranse.

Fair Play er samlebegrepet for vårt verdiarbeid.

Fair play-arbeidet er grunnlaget for vårt omdømme og våre handlinger, og synliggjør hvordan fotballen tar en oppdragende rolle overfor barn og ungdom. Fair play handler om overordnede verdier, respekt for andre mennesker og om å forsterke vennskap.

Fair play handler om det som skjer på og utenfor fotballbanen, og er den verdibaserte normen som skal gjennomsyre all aktivitet på alle nivåer, herunder respekt for, og etterlevelse av gjeldende regelverk, retningslinjer og verdisett.

Handshake for Peace er en forpliktende symbolhandling som viser at man respekterer hverandre og handler i tråd med Fair play.

Handshake for Peace er en forlengelse av Fair play-programmet og håndtrykket er en forpliktende symbolhandling som viser at man respekterer hverandre og handler i tråd med Fair play.

Fotball er verdens største møteplass, og dermed også verdens viktigste arena for positive opplevelser. Positive opplevelser begynner med respekt. Handshake for Peace er den universelle symbolhandlingen som enkelt viser at man handler i tråd med Fair play, og er en forpliktende symbolhandling som viser at man respekterer hverandre.

FAIR PLAY KAMPVERTER

For å få et godt klima på og utenfor banen, så er det avgjørende å ha gode relasjoner og en god dialog med foreldrene. Hvert lag skal nå ha en egen Fair Play ansvarlig som har som oppgave å sette opp Fair Play kampverter på laget hjemmekamper. Kampvertene bør rullere mellom foreldrene.

Se egen fane med informasjon om fair play kampvert. Det er verdt merke seg at det er spesifikke oppgaver for både barne- og ungdomsfotballen.

 

Har du spørsmål til Fair play?

Ta kontakt med Fair Play ansvarlig for Oppegård Fotball.  styret.fotball@oppegardil.no eller administrasjonen fotball@oppegardil.no

.

 

http://nettbutikk.fotball.no/WebRoot/Store/Shops/kretsnff/5696/2110/85A8/2ACE/4563/0A0A/3A0A/CB1A/FAIRPLAY-Vest-Gul-JR-Markeringsvest-web.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppegård IL - Stiftet 1907

Adresse: Kongeveien 289, 1416 OPPEGÅRD

Telefon: 66991310

Epost: Dagligleder@oppegardil.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift