Oppegård IL

Lagskonti (lagskasser)

Lagskonti (lagskasser)

Her kan det være feil i teksten. Kontakt økonomiansvarlig i fotballgruppen ved spørsmål, Morten Hilstad.


Lagskonti/lagskasser
Oppegård IL Fotball's Hovedkonto er: 1100.11.48879
 

Innsamling til lagskasse
Innsamling skal alltid gjøres til Fotballgruppens bankkonti, fortrinnsvis Hovedkontoen. (unntak dersom økonomiansvarlig har gitt beskjed om annen konto til spesielle formål) 
Det skal ALDRI brukes private bankkonti tilhørende styremedlemmer, lagledere, lagenes økonomiansvarlige/kasserere mv. Dette i hht. NIFs regler.

Alle klubbens lag har et eget kostnadssted/lagskasse i Fotballgruppens Hovedkonto. Det er kun daglig leder i samarbeid med et styremedlem som disponerer kontoen, men lagledere får tilsendt økonomisk status/kontoutskrift når som helst på forespørsel. Idrettslaget har egen forsikring mht økonomi.

Alle lagets utgifter og inntekter skal gå via lagets kostnadssted/lagskasse på fotballgruppas hovedkonto. Innsamling av småbeløp og egenandeler (opp til ca. 500,- kr.) fra foresatte til f.eks. ekstra utstyr, cuper, avslutninger etc. samles opp av lagleder eller lagets økonomiansvarlig, og settes deretter samlet inn på lagets kostnadssted/lagskasse. Dette for å unngå for mange bilag, samt at det på denne måten er lettere for lagledere å følge opp internt.

Kvitteringer for utgifter/utlegg som skal refunderes fra lagets kostnadssted/lagskasse sendes på epost til økonomiansvarlig i administrasjonen. Husk å påføre navn på laget (f.eks G05) som det skal refunderes til.

Ved inngående fakturaer til administrasjonen skal økonomianvarlig innhente godkjenning fra laget. Om inngående faktura kommer fra idrettskretsen skal lagets lagleder eller økonomiansvarlig informeres at de blir trukket. Det holder å sende en mail til gruppas økonomiansvarlig om at utlegg/refusjon er ok. 

Økonomiansvarlig i Fotballgruppen har oversikt over hvert lags kostnadssted/lagskasse. Fakturaer eller annet som skal betales fra lagets kostnassted/lagskasse sendes pr. epost.


Kontantinntekter og håntering av dette:
Kontantinntekter fra kiosksalg, loddsalg, kakelotteri, annen dugnadsvirksomhet skal alltid telles opp av to personer, og oppgjørsskjema fylles ut og signeres av to personer før pengene settes inn på Oppegård IL Fotball's Hovedkonto: 1100.11.48879 (innleveres til banken), Husk å påføre lagets navn (f.eks G05) og hva pengene gjelder. Skjema for telling kan lastes ned fra denne siden
 


BRUK AV BANKKONTO
Iht. NIFs lov § 2-11(7) skal bankkonti disponeres av to personer i fellesskap. I Oppegård idrettslag er det daglig leder og økonomiansvarlig. Ved utbetalinger skal regnskapsbilaget alltid signeres av mottaker.

 

 

Oppegård IL - Stiftet 1907

Adresse: Kongeveien 289, 1416 OPPEGÅRD

Telefon: 66991310

Epost: Dagligleder@oppegardil.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift