Oppegård IL

Medlemskontingent

Medlemskontingent

Nye medlemmer
Alle spillere, trenere og lagledere blir også automatisk innmeldt isom medlemmer Oppegård IL (idrettslaget). Medlemskapet er pliktig for alle som representerer Oppegård IL. Se mer informasjon om meldemskontingent i Oppegård IL. For spillere vil det derfor komme 2.stk fakturaer pr. år. En for medlemsskap i selve idrettslaget og en for trening med fotballlaget.

 

Viktig! Det er ingen automatikk i utmelding av selve idrettslaget hvis man slutter å trene/spille fotball og melder seg ut av fotball-laget.
Utmelding av idrettslaget:
 Medlemmet plikter selv å aktivt gi beskjed skriftlig for å foreta en gyldig utmelding. Beskjed om utmelding sendes i e-post til 
info@oppegardil.no

Frivillig medlemskontingent for trenere/lagledere og styremedlemmer i fotballgruppa
Alle trenere, lagledere og styremedlemmer i fotballgruppa MÅ være medlemmer av Oppegård IL (Idrettslaget). Mange har opplevd det noe urettferdig å måtte betale kontingent når man legger ned mye tid og krefter på frivillig innsats for fotballen. Fotballstyret har tatt dette til etterretning, og har derfor enstemmig vedtatt at denne kontingenten skal være frivillig å betale. For refundering av medlemskontingent, kontakt administrativ leder på fotball@oppegardil.no .

NB! Tilsendt faktura for medlemskap fra idrettslaget med KID-nummer må betales da dette er et personlig medlemsskap. Man kan så i etterkant få beløpet refundert av fotballgruppa ved å sende mail med kopi av betalt kontingent.

Oppegård IL - Stiftet 1907

Adresse: Kongeveien 289, 1416 OPPEGÅRD

Telefon: 66991310

Epost: Dagligleder@oppegardil.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift