Oppegård IL

Cupansvarlig

Cupansvarlig

Oppgaver:

 Overordnet ansvar for planlegging og gjennomføring for cuper i regi av Oppegård IL Fotball.

 

 • Utarbeide en årlig aktivitetsplan og lagres for bruk i neste års arrangementet.
 • Aktivitetsplanen vil i praksis være definert gjennom de enkelte arrangementenes planer.
 • Rekruttering og etablering av cupstyre til hvert arrangement.
 • Løpende oppfølging og kvalitetssikring av cupstyrenes arbeid.
 • Sikre kompetanseoverføring mellom årgangene.
 • Rapportere til styret i OI Fotball om utviklingen i de ulike cupstyrene.
 • Rekruttere medlemmer til de enkelte cupstyrene i samarbeid med lagledere i de aktuelle årgangene.
 • Innkalle til, forberede og gjennomføre oppstartsmøter og statusmøter i henhold til det enkelte arrangementenes aktivitetsplaner.
 • Være kontaktperson for eventuelle uttalelser til media før, under og etter arrangementet.
 • Være til stede ved oppstart av arrangementene og deretter etter behov.
 • Evaluering og etterarbeid i samarbeid med hele cupstyret.

 

Hvem samarbeider cupansvarlig mest med:

 • Cupstyremedlemmer fra årgangene
 • Administrasjonen
 • Markedsansvarlig
 • Økonomiansvarlig


Årshjul for Cupansvarlig:

 Tidspunkt

 Aktivitet

 Januar

 Gjennomføre oppstartsmøte for årets 3v3-cup

Januar

 Rekruttere medlemmer til årets BC, samt sette dato for årets oppstartsmøte

Februar

 Gjennomføre oppstartsmøte for årets Bilia-cup

Februar

 Gruppestyremøter 3v3-cup

Mars

 Gruppestyremøter Bilia-cup

Mars

 Gruppestyremøter 3v3-cup

April

 Gruppestyremøter Bilia-cup

April

 Gruppestyremøter 3v3-cup

Mai

 Gjennomføring 3v3-cup

Juni

 Gruppestyremøter Bilia-cup

August

 Gruppestyremøter Bilia-cup

September

 Siste forberedelser Bilia-cup

Oktober

 Gjennomføring Bilia-cup

November

 Rekruttere medlemmer til neste års 3v3-cup

Desember

 Avtale dato for oppstartsmøte 3v3-cup med neste års styre

Oppegård IL - Stiftet 1907

Adresse: Kongeveien 289, 1416 OPPEGÅRD

Telefon: 66991310

Epost: Dagligleder@oppegardil.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift