Oppegård IL

Kvalitetsklubbansvarlig

Kvalitetsklubbansvarlig

Styreleder / Kvalitetsklubbansvarlig

 

Hva er kvalitetsklubb

NFF Kvalitetsklubb er styreleders verktøy for å innfri et sett av kriterier innenfor områdene Aktivitet, Organisasjon, Kompetanse og Samfunns- og verdiarbeid.

Kriteriesettet bygger på gode eksempler fra breddeklubber i Norge og på bred erfaring om klubbutvikling nasjonalt og internasjonalt. Å bli anerkjent som kvalitetsklubb i NFF innebærer en anerkjennelse av god kvalitet i klubben og bygger på «klubben som sjef» filosofien.

 

Oppgaver:

 • Planlegge og lede fotballgruppas styremøter
 • Følge opp styremedlemmene og deres arbeidsoppgaver i tråd med NFF sine krav til kvalitetsklubb.
 • Planlegge og sikre fremdrift i handlingsplaner som tilfredsstiller krav til kvalitetsklubb
 • Implementere kravene til kvalitetsklubb ut i praksis og kvalitetssikre arbeidet
 • Sørge for at kvalitetsklubbsystemet setter en standard på trener-, leder- og verdiarbeid i klubben
 • Være pådriver for å tydeliggjøre, bevisstgjøre og konkretisere hva Norges fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk og praksis.
 • Synliggjøre internt i klubben at systemet gir anerkjennelse til klubben om det arbeides bevisst med verdi - og utviklingsarbeidet.
 • Sørge for at fotballgruppas rutiner og aktiviteter er dokumentert og er lett tilgjengelig for medlemmene
 • Delta i hovedlaget sentralstyre og arbeidsutvalg
 • Være kontaktperson mot kretsen
 • Personen må gjennom sin væremåte opptre som en god ambassadør for klubben.

 

Kompetansekrav:

 • Gjerne erfaring med prosjektarbeid og drive interne prosesser
 • Være villig til å gjennomføre lederkurs i kretsens regi.

Oppegård IL - Stiftet 1907

Adresse: Kongeveien 289, 1416 OPPEGÅRD

Telefon: 66991310

Epost: Dagligleder@oppegardil.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift