Oppegård IL

Utstyrsansvarlig

Utstyrsansvarlig

Generelt om rollen:

 • Overordnet ansvar for bestilling/utlevering av utstyr til lagene gjennom året. Dette inkluderer baller, vester, kjegler, hatter. 
 • Ansvar for Fotballgruppas klubbkolleksjon, og bestilling av drakter m/trykk
 • Ansvar for bestilling av utstyr til Putteskole, baller til idretts- og fotballskole og OI-cuper
   

Oppgaver:

 • Overordnet ansvar for bestilling/utlevering av utstyr til lagene gjennom året. Dette inkluderer baller, vester, kjegler, hatter.  
 • Ansvar for Fotballgruppas klubbkolleksjon, og bestilling av drakter m/trykk
 • Ansvar for bestilling av utstyr til Putteskole, baller til idretts- og fotballskole og OI-cuper
 • Ansvarlig for at avtale med gjeldende leverandør overholdes, oversikt over kickback.
 • Ha oppdatert materialplan tilgjengelig for lagene på nett
 • Innhente bestillinger fra lagledere på drakter, baller og annet utstyr før seriestart 
 • Koordinering og utdeling av materiell til klubbens lag
 • Bestille hos leverandør, avtale levering
 • Ansvar for vedlikehold av klubbens fellesmateriell (vinterballer/kjegler/hatter)
 • Holde oversikt over utdelt materiell/klubbens beholdning iflg materialplan.
 • Avtale med lagene mottak av brukt materiell som skal erstattes og viderefordeles
 • Ansvar for å holde orden i garasjen ved å arrangere fellesdugnader

 

Hvem samarbeider ansvarlige mest med:

 • Utstyrsleverandør
 • Lagledere, trenere og utstyrsansvarlige i lagene
 • Administrativ leder
 • Fotballstyret m/roller (profil, anlegg)

 


Årshjul for utstyrsansvarlig: 

 Tidspunkt

 Aktivitet

 1.januar

 Fastsette konkrete datoer for årets årshjul

 15.januar

 Fastsette dato for klubbkolleksjonskveld

 15.januar

 Oppdatering av info om utstyr på klubbens nettsider

 1.februar

 Sende ut info ut til alle lags utstyrsansvarlig vedrørende komplementering av utstyr og drakter, varsle om dato for klubbkolleksjonskveld, varsle dato for ressursmøte, oppdatere/endringer utstyrsansvarlige i lagene. Info om at alle klubbens lag skal ha et førstehjelpsskrin tilgjengelig på trening og kamp. 

 1.februar

 Starte opp markedsføring av klubbkolleksjonskveld

 15.februar

 Bestille utstyr i henhold til lagenes tilbakemeldinger

 1.mars

 Bestille utstyr til Putteskolen

 15.mars

 Klubbkolleksjonskveld hos Follo Sport

 15.mars

 Delta på ressursmøte for ansvarlige Fair Play, utstyr og økonomi i lagene

 1.april

 Fellesdugnad/opprydding i garasjen ØGK

 20.april

 Delta på ressursmøte Putteskolen
 15.august  Ny info/påminnelse om at alle lag skal ha førstehjelpsskrin tilgjengelig på trening og kamp

 1.november

 Utsendelse av reminder om levering av drakter for spillere som har sluttet

 1.november

 Gjennomgang av vinterutstyr/bestilling

 1.desember

 Følge opp kickback inneværende sesong fra utstyrsleverandør

Oppegård IL - Stiftet 1907

Adresse: Kongeveien 289, 1416 OPPEGÅRD

Telefon: 66991310

Epost: Dagligleder@oppegardil.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift