Oppegård IL

Fair play ansvarlig

Fair play ansvarlig


Generelt om rollen:

 • Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av Fair play aktiviteter.
 • Kjenne til klubbens visjon, verdier, mål og handlingsplaner.
 • Jobbe med at alle lag, trenere og støtteapparat bygger verdier som gir gode holdninger, positive forbilder og viser ekte omsorg for hverandre.
 • Personen må gjennom sin væremåte opptre som en god ambassadør for klubben.


Ansvar:

 • Implementere klubbens strategi ut i praksis
 • Innføre kampvert i barnefotballen
 • Bindeledd mellom styret og lagene i klubb
 • Kommunikasjon med krets og forbund
 • Samarbeide med andre klubber i kretsen om fair play


Oppgaver:

 • Synliggjøre Fair play i klubbens sportsplan, håndbok og verdidokumenter
 • Påse at anlegget har et Fair play-preg
 • Bestille Fair play-effekter
 • Bistå ved Fair play-kvelder i klubb for spillere/foreldre/trenere
 • Innføre og følge opp holdningskontrakter i klubben, for spillere, trenere, lagledere og lag
 • Bistå lagledere og trenere ved konkrete episoder
 • Sørge for at rutiner for kampavvikling overholdes i alle klubbens kamper
 • Benytte alle informasjonskanaler for å fremme verdier og holdninger


Kommunikasjonskanaler:

 • Informere på Fair Play møter, foreldremøter, trenerforum og lignende etter behov
 • Sørge for at relevant informasjon og verktøy legges ut på fotballgruppas nettside og publiseres ut til Fair Play ansvarlige i lagene
 • Benytte fotballgruppas nettsider, facebookside og lokale medier til å formidle verdier, holdninger og historier.
   

Hvem samarbeider fair play ansvarlig mest med:

 • Fair Play ansvarlige i lagene
 • Administrativ leder
   

Kompetansekrav:

 • Personlig egenhet.
 • Gjerne erfaring med holdningsskapende arbeid.
 • Være villig til å gjennomføre lederkurs i kretsens regi.

 

Årshjul for Fair Play ansvarlig:

 Tidspunkt

 Aktivitet

 1.januar

Fastsette konkrete datoer for årets årshjul

 15.januar

Oppdatere og publisere Fair Play informasjon

 • Presentasjoner til internt bruk i lagene
 • Vedlikeholde klubbens nettsider med generell Fair Play informasjon

 1.februar

Publisere Fair Play sak i fotballgruppas kanaler/OI-avisen/lokale medier

 1.februar

Oppdatere Fair Play støtteapparat i lagene

 1.mars

Signering av holdningskontrakter for spillere 13 år

 1.mars

Gjennomføre Fair Play kvelder med Fair Play-ansvarlige, trenere og lagledere i lagene

 1.mars

Forberede kampvertskapet for klubbens hjemmekamper

 1.april

Forberede Fair Play aktiviteter/profilering til 3v3 Cup

 15. april

Sende ut Fair Play info til alle klubbdommere

 15. april

Signering av holdningskontrakter med trenere og lagledere Putteskolen

 1.mai

Publisere Fair Play sak i fotballgruppas kanaler/OI-avisen/lokale medier

 1.august

Forberede Fotballskolens utdeling av Fair Play priser

 1.september

Delta på Putteskolens foreldremøte

 1.september

Forberede Fair Play aktiviteter/profilering til Bilia Cup

 1.november

Evaluering av sesongen

 1.november

Publisere Fair Play sak i fotballgruppas kanaler/OI-avisen/lokale medier

 

Oppegård IL - Stiftet 1907

Adresse: Kongeveien 289, 1416 OPPEGÅRD

Telefon: 66991310

Epost: Dagligleder@oppegardil.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift