Oppegård IL

Oppstartsansvarlig

Oppstartsansvarlig

Oppstartsansvarlig, med ansvar for Putteskolen:

Generelt om rollen:

 • Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av putteskolen (fotball for 5-6 åringene)
 • Den oppstartsansvarlige skal kjenne til klubbens visjon, verdier, mål og handlingsplaner.
 • Personen må gjennom sin væremåte opptre som en god ambassadør for klubben.

 

Oppgavene:

 • Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av putteskolen (fotball for 5-6 åringene)
 • Den oppstartsansvarlige skal kjenne til klubbens visjon, verdier, mål og handlingsplaner.
 • Personen må gjennom sin væremåte opptre som en god ambassadør for klubben.
 • Være bindeledd mellom lagleder, trener, foreldre og klubben, primært gjennom kommunikasjon pr. e-post.
 • Rekruttere spillere, trenere og lagledere til Putteskolen
 • Arrangere informasjonsmøte før oppstart av putteskolen i mai.
 • I samarbeid med administrasjonen arrangere barnefotballkveld.
 • Være med på oppstart av første trening.
 • Bistå lagleder i laglederjobben
 • Arrangere foreldremøte på høsten i september/oktober, sammen med lagledere. Informasjon om klubben (verdier, mål, retningslinjer, diverse om organiseringen av klubben og foreldrevettregler), Putteskolen og de ulike rollene et lag trenger.
 • Delta i sportslig utvalg for å ivareta putteskolens interesser
 • Å evaluere og videreutvikle klubbens rekrutteringsplan i samarbeid med administrasjonen. 

 

Interne kommunikasjonskanaler:

 • Informere godt på Putteskolens foreldremøter om de ulike rollene i laget
 • Skrive artikler til OI-avisen, Oppegårdavis og fotballgruppas nettside om Putteskolen
 • Legge ut informasjon om Putteskolen på Facebooksiden: «Oppegård IL Fotballgruppa»


Hvem samarbeider oppstartsansvarlig mest med:

 • Lagledere / Trenere
 • Administrasjonen


Kompetansekrav:

 • Være villig til å gjennomføre lederkurs i kretsens regi.


Rekrutteringen til Putteskolen gjøres slik:

 • Informasjonsmøte for foreldre til å informere om Oppegård idrettslag, fotballklubb og Putteskolen (Se egen PowerPoint)
 • Informasjon på klubbens nettsider, nyhetsbrev, sosiale medier, i Oppegård Avis, i OI-avisen og på på tv-skjerm på Meny (lokalbutikken), flyers ved butikkene og oppslagstavler 
 • Kommunen tillater ikke å reklamere i barnehagene, på skoler og SFO.

Mange trenere og støtteapparat bestemmes allerede på informasjonsmøtet i april. Det blir informert godt om hva det vil si å være trenere / i støtteapparatet på dette møtet før foreldrene melder sin interesse. Flere trenere kommer til ettersom treningen kommer i gang og de ser at dette er ufarlig og gøy å være en del av. Noen foreldre blir også hentet inn av andre trenere.

Årshjul for Oppstartsansvarlig:

 Tidspunkt

 Aktivitet

 Januar

 Fastsette konkrete datoer for årets årshjul

 1.februar

 Forberedelser til markedsføring og åpning av påmelding

 1.februar

 Bestemme treningsdag og tid

 15.februar

 Markedsføre Putteskolen på nettsiden vår

 1.mars

 Åpne påmeldingen

 15.mars

 Bestille utstyr til oppstart

 15.mars 

 Bestille instruktør til barnefotballkvelden

 Første uka i april

 Informasjonsmøte for foresatte

 Første uka i mai

 Ressursmøte 1 for trenere, lagledere og andre roller i   støtteapparatet

 Starten på mai

 Barnefotballkvelden for trenere og lagledere

 15. mai

 Utsendelse av oppstartsinfo til alle foreldre

 Slutten på mai

 Oppstart treninger

 Midten på august

 Ressursmøte 2 for trenere, lagledere og andre roller i   støtteapparatet

 Slutten på august

 Foreldremøte

 1.september

 Møte med lagledere om dugnad på Bilia Cup

 1.oktober

 Planlegge innetrening med lagledere og trenere

 November

 Ressursmøte 3: Evalueringsmøte med trenere og lagledere

Oppegård IL - Stiftet 1907

Adresse: Kongeveien 289, 1416 OPPEGÅRD

Telefon: 66991310

Epost: Dagligleder@oppegardil.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift