Forus og Gausel IL

Plan for økonomistyring

Plan for økonomistyring

Forus og Gausel IL er et fleridrettslag med en håndball og en fotballavdelingen. Fotballavdelingen står for ca 3/4 av medlemsmassen. Klubbens budsjett vedtas på årsmøte, og er delt opp i avdelingsvise budsjetter. Både inntekter og utgifter følger normalt prinsipielt fordelingen av medlemmer (3:1). Det er en økonomiansvarlig i Hovedstyret. Leder av fotballgruppa er ansvarlig for økonomi i fotballgruppa. Dette er nedfelt i hans instruks. Vedkommende har også fullmakt til å attestere fakturaer i fotballgruppa. Økonomiansvarlige i hovedstyret og avdelingene mottar månedlige oversikter over økonomien fra regnskapsfører. FGI har god kontroll på sin økonomi. Omsetning ligger på ca 7 milioner og regnskap viser generelt at klubbens driftes i null hvert år. 

Forus og Gausel
Idrettslag

Besøksadresse:
Forus og Gausel
Fotball

Besøksadresse:
Forus og Gausel
Håndball

Besøksadresse:
Klubbhuset Knutepunktet
Ulsbergbakken 61
4034 Stavanger

Tlf: 936 04 785

(kartlink)
Knudamyrå
Ulsbergbakken 61
4034 Stavanger

Tlf: 936 04 785

(kartlink)
Gautesetehallen
Heddeveien 145
4033 Stavanger

Tlf: 51 80 10 74
Tlf: 936 04 785

(kartlink)

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift