Kolbotn IL

Dagsorden gruppenes årlige møter

Dagsorden gruppenes årlige møter

Kolbotn ILs årsmøte har ved behandlingen av organisasjonsplanen vedtatt organisering med grupper med egne gruppestyrer.

For disse gjelder følgende:

a)      Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst fem medlemmer.

b)      Gruppene avholder et årlig møte senest to uker før årsmøtet i Kolbotn IL. Møtet innkalles av gruppestyret med minst fire ukes frist.

c)      Det årlige møtet skal:

1.   Godkjenne innkalling
2.   Godkjenne stemmeberettigede og saksliste
3.   Velge dirigent og referent

4.   Velge 2 personer som sammen styret skal godkjenne protokoll
5.   Behandle gruppens årsberetning.
6.   Behandle gruppens regnskap.
7.   Behandle forslag og saker.
8.  
Fastsette årlig treningsavgift​.
9.   Fastsette gruppens budsjett.
10. Velge et gruppestyre med minst fem medlemmer.
11. Velge gruppens valgkomitè, samt representanter til forbunds- og regionsting.
 

Kolbotn Idrettslag

Kongeveien 44, 1412 Sofiemyr
Postboks 134, 1417 Sofiemyr
Org.nr 970 95 1423

Mail: epost@kolbotnil.no, Digtal postkasse: kolbotn.idrettslag#VNTY ,  Tel: 6681 7300 / Mob: 950 91 915

Kontaktinformasjon til særidrettene ligger på gruppenes hjemmesider

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift