KÅFFA

Kap. 5: Lagdrift

Kap. 5: Lagdrift

5.1. ROLLER RUNDT LAGET | 5.2. LAGDRIFT | 5.3. FORELDREENGASJEMENT/FORELDREROLLEN | 5.4. NYTTIGE LENKER/DOKUMENTER


5.1. ROLLER RUNDT LAGET
KFUM-kameratene har som en av våre verdier at vi skal være klubbstyrt. I dette ligger det at det er klubben sentralt som utnevner ledelse rundt de ulike årgangene. I praksis betyr det at det er klubben som bestemmer hvem som skal være hovedlagleder og hovedtrener, samt at øvrige roller rundt årgangen defineres i et samarbeid mellom klubbens ledelse og hovedlagleder.

KFUM-kameratene har som ambisjon å ha lag i alle årganger. I mange av årgangene har vi godt over 50 spillere. Det betyr at vi trenger mange ledere på hver årgang for å gi et best mulig tilbud til alle spillerne våre.

Erfaringen viser at vi får gode årganger når det er nok av lederressurser rundt lagene og at lederne finner oppmuntring og glede ved å følge opp lagene over mange år. Derfor må vi sørge for at ikke alle oppgaver faller på få skuldre.

Vi har definert åtte roller som må dekkes opp i den enkelte årgang.

De åtte rollene Forkortelse
Hovedlagleder HL
Ass. lagleder(e) AL
Hovedtrener HT
Ass. trener(e) AT
Kasserer KS
Web-ansvarlig WEB
Dugnadsansvarlig DG
Ressursperson RS
Keeperansvarlig K

 Kort beskrivelse av rollene:

HOVEDLAGLEDER (HL) er årgangens hovedleder som har ansvar for å lede hele årgangen/laget. HL er kontaktpersonen inn til klubbens stab. Det anbefales å ha med en eller flere ass.lagledere  (AL) som kan dele på de administrative oppgavene. 

Det kan også løses med en “foreldregruppe” på de yngre årgangene som f.eks. tar seg av turer/treningsleire, sesongavslutninger m.m.

Noen av oppgavene er å melde på lag til seriespill, cuper, arrangere foreldremøter, ha oppdatert spillerliste, levere inn årsplan og årsrapport og ha kontroll på lagets utstyr og økonomi.

HL sørger for å delegere oppgaver til de andre i lederteamet

Link til kretsens håndbok: Trykk her

Sentrale spørsmål og utfordringer som man kan støte på i løpet av sesongen kan man finne via denne linken til Oslo fotballkrets: Trykk her

HOVEDTRENER (HT) er sportslig ansvarlig for treningsinnhold og for laguttakene til kamper og for sportslig opplegg og aktivitetsnivå for øvrig (antall treninger, antall og hvilke cuper m.m.).

I de yngre årsklassene (opp til 12 år) er hovedtrenerrollen like mye å være en trener for trenerne som det å bestemme innholdet i treningene og lede kamper.  Hovedtrenerrollen kan i store årganger være hensiktsmessig å dele på flere personer. HT må sørge for treningsplaner (månedlig eller kvartalsvis) slik at AT er forberedt til treninger.  Fra 13 år og oppover i alder er det naturlig at hovedtrener er ansvarlig for 1. laget, men det er viktig at HT også ser alle spillerne og er en HT for hele årgangen.

ASSISTENTRENER (AT) er en rolle som fylles av mange i de yngste årgangene og vi vil at det er minst to trenere på hvert 3-, 5- eller 7-erlag i KFUM.  Fra 13-årslagene er det ønskelig at vi fortsetter å ha to trenere på hvert lag. Normalt vil en AT ha ansvaret for bade trening og kamper dersom HT ikke er til stede. Er vi heldige å ha keepertrenere på en årgang går de inn som AT i teamet.

KASSERER (KS) er ansvarlig for å føre hele årgangens/lagets regnskap, men det er HL som er ansvarlig for å lage budsjett og sørge for budsjettoppfølging underveis i sesongen.  Klubben har et fast opplegg for hvordan regnskapet skal føres og rapporteres inn.  Klubben bruker DNB som bank og alle lagene skal ha sin lagkonto i DNB.  Hvert lag får utdelt en regnskapsperm med informasjon om rutinene for lagregnskapene med skjemaer som skal leveres innen 31.januar hvert år. 

Lagregnskapene føres inn i klubbens hovedregnskap.

WEB-ANSVARLIG (WEB) skal sørge for å ha en nettside for laget/årgangen som gir spillere og foresatte nødvendig informasjon om aktivitetene til laget.  Klubben har fra 2015 en ny nettsideløsning – www.kfum-kam.no  - og lagene kan her opprette sin egen side.

Har du spørsmål rundt hjemmesidene til klubben eller laget så kontakt med administrasjonen

DUGNADSANSVARLIG (DG) skal avlaste HL med å ta ansvar for alle dugnader som laget skaffer selv eller som blir pålagt av klubben.  DG bør lage en plan for hele året av hva laget/årgangen har ansvar for å prøve å få med flest mulig av foreldrene til å bidra. 

Laget kan selv skaffe seg dugnader, men alle dugnader skal godkjennes av daglig leder for KFUM-fotball.  Det samme gjelder evt. sponsoravtaler som kun gjelder årgangen/laget.

Noen faste dugnader fra klubbens side er:
- Salg av 2 stk. Enjoyguider for alle spillerne under seniornivå skjer i november-desember hvert år.
- Kiosk og Parkeringsvakter for alle lagene som deltar i Norway Cup

Oppgaver rundt 3v3-turneringen hvert år for alle lag som deltar (6-12 år)

Oppgaver rundt Stopp Volden-turneringen for gutter og jenter 15-16 år to helger i november hvert år.

Ballhentere på A-lagets hjemmekamper,

Det kan også komme forespørsler om dugnad på Lunde, på KFUM Arena/Ekeberg Kunstgress og juletrefest.

RESSURSPERSON (RS) er en person som har et spesielt ansvar for det sosiale miljøet i årgangen og som skal støtte opp om klubbens kristne profil.

Er det god treningsatmosfære på treningene?  Forekommer det mobbing?  Er det godt forhold mellom spillere og trenerne? Dette er noe av det RS skal følge med på og RS kan ta initiativ til sosiale samlinger – evt. sammen med en foreldregruppe om laget har det. Vi ønsker at RS skal ha et våkent blikk på hvordan det sosiale miljøet er på laget og evt. kan forbedres.

KFUM er ikke en klubb for kristne, men vi har et kristent verdigrunnlag som symboliseres med vår trekantlogo som star for ånd, sjel og kropp. Det er likevel ingen krav til medlemmene om tro eller livssyn, men klubben arrangerer kapelluker rundt jul og påske der det er en kort andakt i kapellet eller i hallen for alle lagene.  RS er ansvarlig for å finne dato i samarbeid med staben og følge opp og støtte opp om disse andaktene og ellers bidra aktivt rundt klubbens åndelig arbeid der det er naturlig.

KEEPERANSVARLIG (K) er en rolle som fylles av en til to personer på årgangene fra 10 år og oppover. Hensikten er at de, med hjelp fra kkeperansvarlig i klubben, skal implementere keeperplan ute i årganen.

5.2. LAGDRIFT - PRAKTISK INFO
Utstyr

Kampdrakten: Klubben dekker kampdrakten.  Denne er felles for alle lagene og det er klubben som tar kostnaden og styrer sponsoravtaler.  Lagene kan ikke selge reklame på spillerdrakten.

Drakt med eget navn på ryggen? Vi gir mulighet for at spillerne i aldersbestemte klasser kan kjøpe sin egen drakt med å få trykket eget navn på ryggen.  Dette avtales gjennom Hovedlagleder som er den som er ansvarlig for draktbestillinger.  Eget skjema må brukes til draktbestilling.  Ta kontakt med administrasjonen for draktbestilling til laget.

Shortser og strømper dekkes av spillerne selv.

Lagene kan skaffe egne sponsorer på treningstøy og shortser. Avtaler må godkjennes av administrasjonen.

Shortser og strømper selges i kiosken i KFUM-hallen på dagtid og kveldstid i ukedagene.

Årgangene kan bestille utstyr fra klubbkolleksjon utover det som selges i kiosk.
Da må 

Startpakke:

Hver ny årgang for en startpakke med utstyr som inneholder:

Baller. En ball pr. 2. spillere. 

Markeringsvester: Til halvparten av antall spillere i årgangen, i 2-3 ulike farger.

Keeperdrakt: En keeperdrakt pr. 5-er lag. Gjelder frem til 10 år.  Legges opp til også å «arve» keeperdrakter fra årgangene over hvert år.

Kampbag: En ”Kåffabag” med: En matchball, en fløyte og ett medisinskrin med innhold til hvert påmeldte 5-er lag i første året de spiller seriefotball.

Lagene har selv ansvar for supplering og nye innkjøp av alt utstyr til laget etter at startpakke og kampbagger er mottatt.

Utstyrsskap: Vi prøver å få plass til at alle lag skal ha ett utstyrsskap i utstyrsrommet. Noen ganger må man stå på «venteliste» for å få skap for de aller yngste årgangene.  Ta kontakt med administrasjonen vedrørende dette.

Overganger/prøvespill
Ved alle tilfeller der spillere fra andre klubber ønsker å prøvespille/melde overgang må det først rettes en forespørsel fra KFUM sentralt til tidligere klubb. Da må Petter Høvik kontaktes, så tar han prosessen videre. Mail: ph@kfum-kam.no

Dommerkostnader:
Klubben dekker dommerkostnadene i seriespillet og OBOS-cup. Alle dommerregninger fra disse kampene skal derfor sendes til Terje Andersen, ta@kfum-kam.no

Lagene dekker dommerkostnadene i treningskamper og andre cuper der lagene må betale dommerutgiftene selv.

Treningskamper og andre cuper betales direkte fra lag til dommer.
 

Bane-/halleie:  

Klubben dekker halleie de to første årene. (6-7 år)

Fra og med året der spillerne fyller 8 år betaler laget selv for halleie fra januar det gjeldende år.

Trening på KFUM Arena eller leie av andre fasiliteter for trening betales av lagene
 

Støttepasningen

Dette er en støtteordning der enkeltpersoner, grupper eller lag har her en gylden mulighet til å søke om støtte til aktiviteter og tiltak som ønskes igangsatt. Kanskje er det til en treningsleir, en sosialhelg på Lunde leirsted, futsal-turnering, konsert i klubbstua, leie banen til en jentedag, kursing av trenere/ledere, studietur.

For å lese mer om denne ordningen: Trykk her

5.3. FORELDREENGASJEMENT/FORELDREROLLEN
Foreldre som ikke har en spesiell rolle rundt årgangen er viktige de og. Deres viktigste oppgaver er:

  • Heie på barna i kamp og trening. Her er det positive tilbakemeldinger som gjelder.
  • Backe opp rundt de foreldrene som stiller opp frivillig. Har man noe man vil ta opp   venter man til aktivitet er avsluttet, og uten at barna er tilstede.

5.4. NYTTIGE LENKER/DOKUMENTER

Foreldrevettregler: Trykk her
KFUMs lover: Trykk her
Sportslig plan: Trykk her
Retningslinjer for barnefotballen: Trykk her
Informasjonsbrosjyre: Trykk her
Treningsøkta(alle trenere kan få tilgang ved å kontakte Christoffer Dahl, cd@kfum-kam.no): Trykk her
NIFs lov: Trykk her
Norges fotballforbunds nettside: Trykk her
Oslo fotballkrets nettside: Trykk her
Om å trene i kulde: Trykk her
​Effektiv temperatur kalkulator: Trykk her
 

 

KLUBBSTYRT  ||  KÅFFA-LEDERE  ||  KÅFFA-STILEN  ||  LIVSVARIG ENGASJEMENT

"En klubb for livet!"


KFUM-KAMERATENE OSLO
ADR Ekebergvn 109, 1178 Oslo | TLF 22291497 | EPOST tes@kfum-kam.no
www.kfum-kam.no | facebook.no/kfumfotball

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift