KÅFFA

Kap. 2: Organisasjonen

Kap. 2: Organisasjonen

2.1. ORGANISASJONSPLAN | 2.2. ÅRSMØTE | 2.3. STYRET | 2.4. ADMINISTRASJONEN | 2.5. LAGETS LOVER


2.1. ORGANISASJONSPLAN
Her er et kart over organisasjonen:2.2. ÅRSMØTE
Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen april måned.  Årsmøtet innkalles av styret med minst 4 ukers varsel. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet.

Les mer om årsmøte i lover for KFUM-kameratene Oslo.

2.3. STYRET
Styret er KFUM-Kameratenes høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:
1. Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledd vedtak og bestemmelser.
2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4. Representere laget utad.

Styrets leder og nestleder velges på årsmøtet. Normalt avholder styret 6-10 styremøter i året.

Du finner styrets sammensetning her.

2.4. ADMINISTRASJONEN
KFUM-kameratene Oslo har sin tilhørighet på Ekebergsletta og har kontor for sine ansatte i KFUM-hallen. Oversikt over klubbens administrasjon: Trykk her

2.5. LAGETS LOVER
I klubbens lover kan du lese mer om formål, organisatorisk tilknytning, årsmøte, styrets oppgaver m.m. Her kan du laste ned lovene: Trykk her  

KLUBBSTYRT  ||  KÅFFA-LEDERE  ||  KÅFFA-STILEN  ||  LIVSVARIG ENGASJEMENT

"En klubb for livet!"


KFUM-KAMERATENE OSLO
ADR Ekebergvn 109, 1178 Oslo | TLF 22291497 | EPOST tes@kfum-kam.no
www.kfum-kam.no | facebook.no/kfumfotball

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift