Vang Håndball

Dommerregning

Dommerregning

Vang Håndball har avtale om nettbank-betaling for dommere. Dette gjelder fra og med 12 år og opp til senior-nivå. Yngre lag kan betales kontant om ønskelig.

Her er listen hos forbundet, som viser at vi har en slik avtale:  
https://www.handball.no/globalassets/region-innlandet/kampaktivitet/dommere/klubboversikt_dommerbetaling_via_bank_total_290916.pdf

Her er dommerutbetalingsskjema

Dommerutbetaling 2016/17:
17.1. Dommerne får refundert sine utgifter etter følgende satser pr. dommer pr. kamp:
 (Satsene ble vedtatt av Regionstyret mars 2016)

  • Senior 3.div kr 550,-
  • Senior 4.div kr 400,-
  • Veteran 35 kr 250,-
  • 18 år kr 325,-
  • HU - kamper kr 225,-
  • 16 år kr 275,-
  • 14 år kr 225,-
  • 12 år kr 150,-
  • 11 og 10 år anbefalt kr 100,-
  • 6-9 år anbefalt kr 100,-

17.2. Bilgodtgjørelse
For kjøring med egen bil kr. 4,10 pr. km. Pr. passasjer kr. 1,- pr. km.
En forutsetter bruk av offentlig kommunikasjon når det faller rimeligere og er praktisk mulig.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift