Vang Håndball

Styret/organisering

Styret/organisering

Vang Håndball består etter årsmøte for 2016 sesongen (avholdt 1. mars 2017) av følgende styrepersonell:

Tittel Navn Tlf Epost
Leder Christian Lie 47 66 06 42 leder@vanghl.no
Nestleder Odd Vidar Skåret 45 80 09 27 ovs@skaaret-el.no 
Sportsutvalget:
- Sportslig leder
- Sportsutvalget
- Trener-koordinator

Christian Lie
Hilde Martinsen
Lene Olsen Lie

47 66 06 42
92 02 39 03
97 61 87 85

sport@vanghl.no
hildemartinsen@yahoo.no
leneoll@hotmail.com
Økonomi/web Roger Emilsen 99 28 13 67 post@vanghl.no
Marked Svein Olav Lium 47 90 48 74 sveinolium@icloud.com 
Materialforvalter Tore Bjørnli 93 86 49 38 torebjoernli@gmail.com
Arrangementsansvarlig Mette B. Saur
Gunn Reidun Enger
98 62 00 07
97 01 60 42
metsaur@online.no 
engergr@gmail.com 
Styremedlem Lene Kristin Minge 90 78 63 95 lene.k.minge@gmail.com
Styremedlem/sekretær Aina Hagen 90 28 52 92 bareaina@gmail.com 
Styremedlem Hilde Martinsen 92 02 39 03 hildemartinsen@yahoo.no 


Organiseringen av Styret i Vang Håndball har denne modellen/strukturen:

 

Styretsammensetning og forklaring:
Vang Håndball valgte på årsmøtet i 2014 å endre struktur og rollemodell, ref. forslag fra rådgiver hos Region Innlandet. Å inneha en egen valg-komitèe og foreta valg på alle roller annet hvert år har vist seg å være veldig vanskelig i det moderne samfunnet. Derfor har mange klubber, deriblant Vang, nå valgt en modell som tilsier at alle lag i klubben skal (obligatorisk!!) ha en representant i Styret. Det betyr at det alltid vil være "nok" personer i et Styret til å fordele arbeidsoppgaver/roller, og det er ikke lenger opp til en Valg-komitè å prøve å skaffe nye folk inn i styreverv. Dette vil nå gå mer automatisk, og hvilke verv og roller folk skal ha må da velges blant de forskjellige personene på første styremøte etter avholdt årsmøtet hvert år. 

NB: Det er 2 til 3 roller som alltid bør diskuteres og hvor man kanskje skal "headhunte" eksterne folk: Leder, Sportslig Leder og kanskje Kasserer. Dette er viktige roller som kanskje krever litt mer av den enkelte, og det bør da være personer som er inneforstått med oppgavene. Styrets arbeidsoppgaver/instrukser ligger forøvrig på et annet området her på websidene, eget menypunkt.

Ellers er det veldig morsomt og interessant å være med i Styret til Vang Håndball, og klubben er ikke større enn at alle roller/oppgaver er fullt mulig å løse uten at det skal gå utover hverken familie og venner. Så er du interessert så er det bare å ta kontakt med oss (se øverst).

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift