Forus og Gausel IL

6. Utdanning

6. Utdanning

6.1 Utdanning trenere

2013

 • Intern Barnefotballkveld for alle i barnefotballen.
 • Trener 1/UEFA C-lisens kurs, minimum 20 deltakere pr. delkurs.
 • Trener 2/UEFA B-lisens kurs – minimum en deltaker.
 • Arrangere minimum fire trenerforum.
 • Gjenetablere trener-koordinator funksjonen.
2015
 • Intern Ungdomsfotballkveld for alle i ungdomsfotballen.
 • To trener-koordinatorer barnefotball med Trener 2 kompetanse.

2017

 • Alle trenere bør ha utdanning som definert i sportsplan.

 

6.2 Utdanning ledere

2013

 • Leder 1/RFK kurs, minimum 10 deltakere.
 • Leder 1/RFK kurs for jenter, minimum 5 deltakere.
 • Leder 2/RFK kurs, minimum 5 deltakere.
 • Leder 3/RFK kurs, minimum 3 deltakere.
 • Delta aktivt i alle lederfora i regi av RFK.
 • Delta aktivt i samarbeid med andre klubber.
2015
 • Alle i styret bør ha minimum Leder 2 kompetanse.

2017

 • Alle i styret og i fotballutvalget bør ha Leder 2 kompetanse.
 • Leder og nest-leder bør ha Leder 3 kompetanse.

Forus og Gausel
Idrettslag

Besøksadresse:
Forus og Gausel
Fotball

Besøksadresse:
Forus og Gausel
Håndball

Besøksadresse:
Klubbhuset Knutepunktet
Ulsbergbakken 61
4034 Stavanger

Tlf: 936 04 785

(kartlink)
Knudamyrå
Ulsbergbakken 61
4034 Stavanger

Tlf: 936 04 785

(kartlink)
Gautesetehallen
Heddeveien 145
4033 Stavanger

Tlf: 51 80 10 74
Tlf: 936 04 785

(kartlink)

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift