Mo IL Barn og Ungdom

Hospiteringsregler Barn og Ungdom

Hospiteringsregler Barn og Ungdom
VEDLEGG
Vis fil Hospiteringsregler Mo IL.docx
RELATERTE NYHETER

Hospitering i Mo IL Barn og Ungdom / Mo ILToppfotball.

Hospitering er en god spillerutvikling ved å la gode spillere få trene og spille kamper med spillere som er eldre, fysisk sterkere eller holder et jevnt høyere nivå enn spillerens naturlige spillergruppe.

Spillere som hospiterer må minium holde nivået til gruppen han hospiterer til.

Vi ønsker å gi gode spillere i Mo IL muligheten til å utvikle seg i egen klubb. Vi ønsker å sikre oss at våre spillere ikke forsvinner på grunn av manglende sportslig utvikling og utfordringer.

Hospitering i Mo IL kan starte det året spilleren fyller 10 år. Det vil si hospitering opp til lag som spiller 7,er fotball for første gang ( 11år). Hovedtilhørigheten til en spiller ved hospitering vil alltid være det laget den aldersmessig tilhører, dette laget har også 1. prioritet mht. til kamp og trening.

Kriteriene som skal legges til grunn for å vurdere om en spiller skal hospitere er:

Holdninger – Treningsvilje – Ferdigheter

I Mo IL vil også kriteriene indre motivasjon, disiplin og positivitet bli vektlagt.

  • En sesong er lang og i løpet av en sesong kan mye skje med enkeltspillere. Derfor skal trenerteamene på de aktuelle lagene hele tiden ha et øye på alle i sin spillergruppe, ikke bare de som er kommet lengst tidlig i sesongen. Dette gjør at flere spillere kan hospitere i løpet av en sesong.
  • Det er trenerteamet for det overårlige laget som avgjør hvor mange spillere som kan hospitere. I samråd med trenerkoordinator i klubben ved tvil.
  • Det skal aldri taes kontakt direkte med spillere. Dialogen skal foregå mellom trenere på de berørte lagene, trenerkoordinator, sportslig utvalg og foreldre. Eget skjema skal også fylles ut.
  • Spilleren skal kunne hospitere 1-2 ganger per uke og i tillegg trene med egen årsklasse.
  • Hvis lag opererer med ulike treningsgrupper ( -gutte -jr- Alag), skal spilleren først hospitere i den nest høyeste treningsgruppen. Den øverste treningsgruppen blir en naturlig progresjon.
  • I kampsituasjon er en kamp i uka det ideelle. Spilleren bør få spille på det høyeste nivået den behersker.
  • De spillerne som vi unntaksvis ser holder et MYE høyere nivå enn sin egen treningsgruppe kan flyttes opp permanent, men da i samråd med trenere, foreldre, spilleren selv og sportslig utvalg. Dette skal ikke gjennomføres i barnefotballen.
  • (tidligst 14 år)
  • I Mo IL Barn og Ungdom har vi et hospiteringsskjema som alle skal følge. Skjemaet skal signeres av hospiteringslagets trenerteam, primærlagets trenerteam og trenerkoordinator/sportslig utvalg.
  • All hospitering skal avklares gjennom sportslig utvalg for Mo IL Barn og Ungdom/ Mo IL Toppfotball.

Man må tenke på enkeltspillerens beste fremfor eget lags resultater – vårt fokus er spillerutvikling.

Ytterlige spørsmål til hospitering kan rettes til klubbens trenerkoordinator.

Mo Idrettslag Barn og Ungdom
Postboks 1477
8602 Mo i Rana

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift