Vigra IL

Kvalitetsklubb

Kvalitetsklubb

Kvalitetsklubb - NIVÅ 1

NFF Kvalitetsklubb 1 er det første av tre nivåer i NFF Kvalitetsklubb. Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten. Godt strukturerte klubber tiltrekker seg frivillige og gir grobunn for sunn barne og ungdomsidrett. Les mer om Kvalitetsklubb her.

 

Aktivitet

 • Rekrutteringsplan

Klubben skal ha en plan som beskriver hvordan de rekrutterer nye årskull med spillere og hvordan spillerne blir tatt imot og gitt et likeverdig tilbud. Les mer her.

 • Sportsplan

Klubben skal ha en sportsplan som oppfyller minimumskriteriene. Les mer her.

 • Kvalitetsklubbansvarlig

Har det overordnede ansvaret for å følge opp klubbens ambisjon og visjon om å forbli en kvalitetsklubb. Les mer her.

 • Ansvarlig politiattest

Har ansvaret for å informere om ordningen overfor alle trenere og lagledere. Les mer her.

 • Treneransvarlig

Klubben skal ha en person som er ansvarlig for oppfølging av trenerne.

 

Organisasjon

 • Organisasjonskart

Klubben skal ha et organisasjonskart med rollebeskrivelser. Les mer her.

 • Økonomistyring

Klubben skal ha en plan for økonomistyring. Les mer her.

 • Oppstartsansvarlig

Klubben skal ha en person som er ansvarlig for oppstartsåret for spillerne.

 • Klubbhåndbok

Klubben skal ha en klubbhåndbok i henhold til NFFs mal for nivå 1. Les mer her.

 • Dommerkoordinator

Klubben skal ha en person som er ansvarlig for rekruttering og oppfølging av dommerne.

 • FIKS-ansvarlig

Klubben skal ha en person som er FIKS-ansvarlig.
 

Kompetanse

 • Lederkompetanse

Flertallet i klubbens styre skal ha NFFs leder 1kurs.

 • Trenerkompetanse

Klubbens trenere skal ha kompetanse.

 

Samfunns og verdiarbeid

 • Verdier

Klubben skal basere sin drift og aktiviteter på fotballens verdigrunnlag og utarbeide et eget verdisett. 

 • Hjemmekampen

Klubbens hjemmekamper skal gjennomføres etter NFFs retningslinjer.

 • Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball

Klubben skal dokumentere at aktiviteten følger NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotball.

 • Årlig møte

Klubben skal avholde et årlig møte om verdier, retningslinjer, Fair play og ett tema fra «trygge rammer».

 • Politiattest

Klubben skal bekrefte at alle med relevante verv har levert gyldig politiattest. Les mer her.

 • Skader og forsikring

Klubben skal informere om NFFs råde for skadeforebygging og forsikringsordninger. NFFs utvidete individuelle forsikring skal være kjent for foreldre og spillere. Alle lag skal ha et førstehjelpsskrin på trening og kamp.

 • Trygge rammer

Klubben skal velge ut ett tema årlig og gjøre medlemmene kjent med temaet og utarbeide og implementere retningslinjer.

HOVEDSPONSOR

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift