Ridabu IL

Sportslig profil

Sportslig profil

RIDABU – Hele laget gjør deg god

 

MÅL :

  • Ridabu skal være en nærmiljøklubb som legger til rette for at alle som ønsker det, skal få muligheten til å oppleve gleden ved fotballspillet og tryggheten i et godt sosialt miljø.
  • Alle skal gis like muligheter til å kunne delta i jevnbyrdige treninger og kamper, for på den måten å skape spenning, glede og engasjement
  • Klubben skal drives med stor grad av spiller- og foreldremedvirkning

PRINSIPPER FOR BARNEFOTBALLEN ( 5 - 12 ÅR):

  • Ridabu skal gi et bredt tilbud til alle barn som ønsker å spille forball og legge til rette for positivt foreldreengasjement gjennom å skape et trygt og trivelig miljø på Black River Park. Alle barn skal ha like mye oppmerksomhet.  Lek, trivsel og utvikling er viktigere enn kampresultatet!
  • HOSPITERING: Treningsivrige bør få et tilrettelagt tilbud i tillegg til trening og kamper med eget lag. Dette kan være i form av ulike hospiteringsordninger eller tilbud om ekstratreninger innad i klubben.

PRINSIPPER FOR UNGDOMSFOTBALLEN (13-19 ÅR):

  •  Ridabu skal gi et tilbud til alle gjennom en modell som legger vekt på det sosiale aspektet, ferdighetsnivået, treningsiveren og ambisjonene i spillergruppa.  Det er viktig at alle spillere får et best mulig tilbud.
  • HOSPITERING: Treningsivrige bør få et tilrettelagt tilbud i tillegg til trening og kamper med eget lag. Dette kan være i form av ulike hospiteringsordninger og tilbud om ekstratreninger. Gjerne i samarbeid med andre klubber.

PRINSIPPER FOR VOKSENFOTBALLEN:

  • Voksenfotballen skal drives etter selvkostprinsippet og være et trenings- og aktivitetstilbud til foreldre og andre voksne i nærmiljøet (ambisjonsnivået er avhengig av den til enhver tid rådende situasjonen rundt klubben ifht spillere og aktivitetsnivå)

Sportsutvalget

 

                                              
                           Hele laget gjør deg god
Ridabu Fotball
Postboks 9, 2322 Ridabu

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift