Oppegård IL

Omberamminger

Omberamminger

Regler for omberamminger av kamper i ungdoms- og seniorklasser (13 år +)
Ved omberamming/flytting av kamper i ungdoms- og seniorklasser gjelder regler gitt av Oslo Fotballkrets.
Les mer >>

Før man starter opp selve omberammingen i henhold til reglementet må laget ha på plass følgende: 

  • Kartlegg og avklar mulige nye tidspunkter for gjennomføring av kampen i banedagboka http://klubb365.no/banedagbok.aspx og avklar dette med motstander
  • Kontakt administrativ leder i Oppegård IL Fotball på fotball@oppegardil.no for å reservere ønsket tid og bane for gjennomføring av kampen.. 
  • Sørg for å ha skriftlig kommunikasjon med motstander som bekrefter endelig avtale om flyttingen (epost, alternativ sms). Viktig dersom det i etterkant oppstår uenighet om tid og sted for gjennomføring av kampen.
  • Dersom kretsen har satt opp dommer på kampen må dere avklare med vedkommende dommer om den planlagte flyttingen passer. Om det er satt opp dommer så skal dette fremkomme på kretsens infoside for den aktuelle kampen.

For gjennomføring av selve omberammingen skal det benyttes et elektronisk skjema som man finner her
http://www.formstack.com/forms/fotball-omberamming_av_kamper

Det er viktig at dere gjennomfører omberammingen så fort som mulig etter at man har fått tildelt ny banetid fra slik at det ikke bookes andre aktiviteter på anlegget på samme tidspunkt som vi nå har satt av til dere. 

Omberamming av kamper i ungdoms- og seniorklassene koster kr. 500,-. Dette skal dekkes av laget selv.

NB! Dersom det er din motstander som ønsker å flytte en kamp planlagt spilt på Oppegårds hjemmebane er det motstander som står ansvarlig for å fylle ut og sende inn omberammingsskjemaet, samt betale ommberammingsgebyret. 


Regler for omberamminger av kamper i barnefotballen (7 - 12 år)
Omberamming/flytting av kamper i barnefotballen administreres av klubbene. Har du behov behov for å flytte en kamp i en av disse klassene skal du følge fremgangsmåten nedenfor. Husk at flytting av kamper alltid må avtales med og godkjennes av motstander, man har ikke krav å få flyttet en kamp.

  1. Sjekk banedagboka for eventuelle ledige tider på den banen du ønsker å spille kampen.
  2. Kontakt motstandernes lagleder for å foreslå og avtale nytt tidspunkt for gjennomføring.
  3. Kontakt Administrativ leder i Oppegård IL Fotball på fotball@oppegardil.no for å få booket tid på ønskede nytt tidspunkt/bane. Administrativ leder endrer informasjon om kampen i banedagboken. Vær oppmerksom på at kamptidspunkt og -sted ikke endres på fotballkretsens kalender eller i appen MinFotball.
  4. Gi beskjed til oppsatt dommer om at kampen er flyttet og forespør om vedkommende dommer kan dømme kampen på nytt tidspunkt. Om dommer ikke kan dømme etter endring, kontakt Administrativ leder for booking av ny dommer.  

Oppegård IL - Stiftet 1907

Adresse: Kongeveien 289, 1416 OPPEGÅRD

Telefon: 66991310

Epost: Dagligleder@oppegardil.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift