KÅFFA

Kåffa-verdiene

Kåffa-verdiene


Klubbens visjon er: ”En klubb for livet!”
Klubbens ideologiske innramming synliggjøres i vår trekantede logo som representerer ånd, sjel og kropp. Innenfor dette rammeverket skal det hele mennesket få utfolde seg, ved å få lov til å bruke hele seg, gjennom hele livet.

Vi har videre satt opp fire klubbverdier/cornerflagg, og det er innenfor disse cornerflaggene vi ønsker å drive klubben.

VERDIENE
#1 Klubbstyrt
Klubben setter premissene for en styrt utvikling av alt som skjer. Det sikrer langsiktighet, forutsigbarhet og uavhengighet.
#2 Kåffa-ledere
Ved å utvikle egne trenere og ledere skapes kultur- og kontinuitetsbærere.
#3 Kåffa-stilen
Vi har vår måte å spille på og oppføre oss på som skaper gode og trygge rammer for å utvikle oss over tid.
#4 Livslangt engasjement
Ved å gi rom for engasjement og utvikling for alle aldersgrupper understøttes de tre andre verdiene og vår visjon.

 

KLUBBSTYRT  ||  KÅFFA-LEDERE  ||  KÅFFA-STILEN  ||  LIVSVARIG ENGASJEMENT

"En klubb for livet!"


KFUM-KAMERATENE OSLO
ADR Ekebergvn 109, 1178 Oslo | TLF 22291497 | EPOST tes@kfum-kam.no
www.kfum-kam.no | facebook.no/kfumfotball

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift