DFI

Styret

Styret
Håndballstyret
 Verv  Navn  E-post  Tlf  Fadder for
 Leder  Heidi Johansen  h.k.j@online.no  906 47 824  J06, Damer
   Anders Haugen anders@medula.no  974 38 956  G07/08, G05/06
   Elisabeth Seljevold Fladmoe  elisabeth.seljevold@gmail.com  992 98 810  J10, J07
 Web/Informasjon  Kristin Jensen  Kristin.Jensen@telehuset.no  900 91 001  J09, G09
 Arrangementer  Hege Schäffer   schaffer.hege@gmail.com  482 26 146  J08, J04
   Marianne Sommerfelt   Marianne.sommerfelt@hotmail.com  971 81 639  J10, J03, J02
 Andre verv/ funkjsoner
 Daglig leder, sportslig leder,  dommerkontakt  Magnus Seip  magnus.seip@dfihandball.no  918 08 014  Herrer, G33

Drøbak-Frogn IL
DFI Postboks 136, 1441 Drøbak, Epost. dfi@dfi.no

BeFrognhallen, Belsjøveien 2, Postboks 136, 1441 Drøbak
Tlf: 64905190
E-post:
dfi@dfi.no

- Idrettsglede for alle -

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift