Forus og Gausel IL

Kiosk Gautesetehallen

Kiosk Gautesetehallen

Kioskoppsett høst 2018

FGI er forpliktet til å holde kiosken åpen i helgene når det er aktivitet i hallen, uavhengig av klubb/aktivitet. 

Fordeling av kioskdugnad vises i egen dokument, som ligger her. Dugnad er fordelt etter beste evne basert på størrelse på lag og kamper som spilles. Dersom noen ønsker å bytte vakt, skal dette avtales mellom lagene - og så skal kioskansvarlig underrettes om bytte. Ellers vises det til instruksjoner i kiosken.

Kioskansvarlig for sesongen 2018/2019 er 2008 lagene. Innkjøp gjøres av en person i klubben som har ansvar for innkjøp til kiosk på Knudamyrå og i Gautesetehallen. Per august 2018 er dette Adam Dahl Assad, tlf 473 84 239, mail: adamassad@hotmail.com. Behov for påfyll, beskjed om mangler i kioskbeholdning kan meldes til han. 

 

 


Forus og Gausel Idrettslag og Fotball
Besøksadresse:
--------
Forus og Gausel Håndball
Besøksadresse:

Klubbhuset KnutepunktetGautesetehallen
Ulsbergbakken 61Heddeveien 145
4034 Stavanger4034 Stavanger
Tlf: 936 04 785Tlf: 51 80 10 74
(kartlink)Tlf: 936 04 785
------------(kartlink)


©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift