Oppegård IL

Oversikt Cup-dugnad/ansvar årgangene

Oversikt Cup-dugnad/ansvar årgangeneOppegård IL Fotball er en frivillig og foreldredrevet organisasjon. For foreldre som ikke fast engasjert gjennom trener- eller laglederverv vil bidraget til klubbens drift først og fremst skje gjennom deltagelser på klubbens dugnader. Dugnadsaktiviter i klubben koordineres normalt via lagledere eller lagets dugnadsansvarlig (om dette finnes i laget)

Pr. i dag er ​dugnader i Oppegård IL Fotball i stor grad knyttet til våre cuper for barn i alderen 6 - 12 år. Dugnadsinnsatsen blir på denne måten konsentrert til faste tidspunkter der deltagelsen delvis er basert på hvilken årgang man er tilknyttet. I tillegg har vi noen dugnadsaktiviteter knyttet til vedlikehold av våre baner og anlegg.

I tillegg arrangerer lagene ofte egne dugnader, som f.eks. kakelotterier, på eget initiativ og til egen inntekt. 

Dugnader knyttet til gjennomføring av cuper er fordelt på årgangene i henhold til tabellen nedenfor.

Generell forsøpling av alle anleggene i og utenfor sesong er alle årgangers samlede ansvar å hjelpe til meg å rydde opp i. På den måten klarer vi å holde det nogenlunde rent og pent gjennom hele året. Dette er et ALLEMANNS ansvar. Lagene bør lage en ordning for å rullere på oppgaven, slik at alle bidrar.

 

Årgang/seksjon  Ledelse av cuper  Vakter under cuper Rydding av søppel på:
ØGK, Østli, Flåtestad og Oppegårdbanen
Senior (Spillere)   Bilia Cup (oktober) Man rydder jevnlig på den/de banene man trener/spiller på 
17 - 19 år (Spillere)   Bilia Cup (oktober) Man rydder jevnlig på den/de banene man trener/spiller på 
13 - 16 år (Foreldre)     Man rydder jevnlig på den/de banene man trener/spiller på 
12 år (Foreldre) Hovedansvar for Bilia Cup (oktober) Bilia Cup (oktober) Man rydder jevnlig på den/de banene man trener/spiller på 
11 år (Foreldre) Hospiterende for Bilia Cup (oktober) Bilia Cup (oktober) Man rydder jevnlig på den/de banene man trener/spiller på 
10 år (Foreldre)   Bilia Cup (oktober) Man rydder jevnlig på den/de banene man trener/spiller på 
9 år (Foreldre) Hovedansvar for 3v3 Cup (april/mai) Bilia Cup (oktober) + 3v3 Cup (april/mai) Man rydder jevnlig på den/de banene man trener/spiller på  
8 år (Foreldre) Hospiterende for 3v3 Cup (april/mai) Bilia Cup (oktober) + 3v3 Cup (april/mai) Man rydder jevnlig på den/de banene man trener/spiller på 
7 år (Foreldre)  

Stille med ca. 5 vakter til Oppegårdmila (juni)
 Bilia Cup (oktober)

Man rydder jevnlig på den/de banene man trener/spiller på  
6 år (Foreldre)   Bilia Cup (oktober) Man rydder jevnlig på den/de banene man trener/spiller på  

 

 

Oppegård IL - Stiftet 1907

Adresse: Kongeveien 289, 1416 OPPEGÅRD

Telefon: 66991310

Epost: Dagligleder@oppegardil.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift