Kolbotn IL

Økonomi (se undermeny)

Økonomi (se undermeny)

Bakgrunn

Kolbotn IL består i dag av 14 separate økonomiske styringsenheter hvor gruppene er selvstendige med egne årsmøtevalgte styrer som har budsjett- og regnskapsansvar.

Kolbotn IL er en juridisk enhet. Hovedstyret anser det derfor som viktig at klubben har rutiner for økonomistyring som sikrer en enhetlig og sikker drift av klubben. Administrasjonen utfører i dag de fleste arbeidsoppgaver av økonomisk karakter for gruppene. Det er viktig å presisere at det er det årsmøtevalgte styre i den enkelte gruppe som er ansvarlig for gruppas økonomi. Fullmakter mellom de ulike aktørene (Styrelder, gruppeledere og daglig leder) kan leses her

Denne manualen er i hovedsak ment som et oppslagsverk og en hjelpende hånd for leder og økonomiansvarlig i den enkelte gruppe.

 

Formål

Formålet med denne manualen er todelt:

  • Å definere et klart grensesnitt mellom administrasjonens og gruppenes ansvarsområder innenfor økonomistyring. Det vi ønsker er at gruppene i størst mulig grad skal kunne konsentrere sin virksomhet rundt sportslige og arrangementsmessige forhold, samt at klubben som helhet får en større kontinuitet i det økonomiske arbeidet.

  • Gi alle gruppene samme servicetilbud fra administrasjonen, samt gi en kort og oversiktlig beskrivelse til gruppenes leder og økonomiansvarlig om hvilke arbeidsoppgaver administrasjonen ivaretar og hvilke oppgaver som hviler på det enkelte gruppestyre.

Nedenfor vil vi beskrive de enkelte områder innenfor økonomistyring som administrasjonen vil ivareta for alle gruppene. For at administrasjonen skal kunne oppfylle lover og regler for økonomistyring/regnskapsførsel i et idrettslag er det også gitt noen retningslinjer til det enkelte området for å gjøre arbeidet til den økonomiansvarlige i gruppene enklere.

Kolbotn Idrettslag

Kongeveien 44, 1412 Sofiemyr
Postboks 134, 1417 Sofiemyr
Org.nr 970 95 1423

Mail: epost@kolbotnil.no, Digtal postkasse: kolbotn.idrettslag#VNTY ,  Tel: 6681 7300 / Mob: 950 91 915

Kontaktinformasjon til særidrettene ligger på gruppenes hjemmesider

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift