Oppegård IL

Styremøtereferater

Styremøtereferater

Oppegård IL Fotball avholder normalt 11 ordinære styremøter pr. år, med ca. en måned mellom hvert møte. Under vedleggslisten til høyre på denne siden kan du laste ned møtereferater for fotballgruppas ordinære styremøter fra de to siste kalenderårene.

I tillegg til de ordinære styremøtene avholdes gruppas årsmøtet i månedsskiftet februar/mars. Dokumenter knyttet til fotballgruppas årsmøter finner du her

Nye datoer for styremøtene i 2018:

15. januar
12. februar

12. mars (påske = 29.mars-2.april)
  9. april
14. mai
Ekstraordinært styremøte 4.juni med SU
18. juni

27. august
24. september
22. oktober
19. november
10. desember

Oppegård IL - Stiftet 1907

Adresse: Kongeveien 289, 1416 OPPEGÅRD

Telefon: 66991310

Epost: Dagligleder@oppegardil.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift