Oppegård IL

Treningsavgifter

Treningsavgifter

Satser treningsavgifter 2018 (1.januar-30.desember). Sendes ut av Spoortz AS som står som mottaker.

Alle som trener med ett eller flere lag/årganger i Oppegård IL Fotball skal betale treningsavgift. Følgende treningsavgifter er gjeldene for 2018.
​I tillegg kommer medlemskontingenten til Idrettslaget på hhv 300,-/400,- (alle spillere, trenere og lagledere blir automatisk meldt inn, og må være medlem)

 

Medlemstype Treningsavgift
Putteskolen (2012)                                1000
7 - 8 år 1800
9 - 10 år 2100
11 -12 år 2600
13 - 16 år 3100
17 - 19 år 3100
Senior A-lag 11'er 2850
Senior Rekrutt 11'er 2850
Senior 7'er 1800
Old Boys M33/M40 1900
Old Boys M48 1800


Betaling av treningsavgift

 • Fotballgruppa sender ut faktura for treningsavgift i februar/mars hvert år. Fakturautsender har i år byttet navn til Sportz, og det er dette som vil stå som mottakeradresse på fakturaene.
 • Fakturagrunnlaget er laglister fra lagleder som oppdateres i løpet av februar. 
 • Faktura sendes som VIPPS til alle medlemmer som har dette. For resten sendes faktura til epost-adresse og pr. post til medlemmer uten registrert epost-adresse.
 • Faktura for egenandeler betalte trenere i ungdomslag faktureres sammen med ordinær treningsavgift.
 • Treningsavgifter skal være betalt for at spillere skal være spilleberettiget for Oppegård IL.
 • Spillere over 18 år som ikke gjør opp treningsavgiften innen utløp av betalingsfrist for 1.gangs purring, eller har gjort konkret avtale med klubb om utsettelse eller avbetaling, settes inaktive i fotballregisteret FIKS og er verken spillerberettiget eller forsikret i Oppegård IL før treningsavgiften er gjort opp.
 • Fotballforsikring er inkl. i treningsavgift for alle årganger, men for spillere over 12 år forutsetter det at evt. overgang fra tidligere klubb er utført og i orden.
 • Spillere som begynner på høsten betaler halv treningsavgift. Sum fremkommer ved utsending av VIPPS/giro.
 • Ingen er spilleberettiget før treningsavgift er betalt. Herav ligger også evt. skyldig avgift fra tidligere år. 
 • Lagledere og trenere kan om ønskelig selv holde oversikt over status for betalt treningsavgift for spillere på sitt lag via lagsidene på klubbens plattform for medlemsregister og hjemmeside, 123klubb.no. Ta eventuelt kontakt med fotball@oppegardil.no for tilgang på brukernavn og passord.
 • I utgangspunktet gis ingen redusert avgift og/eller refusjon av innbetalt treningsavgift for spillere som slutter i løpet av året. Dette fordi det er mange spillere som slutter/begynner gjennom hele året og klubben har ikke mulighet til å gi individuell pris til alle.
   

Fakturering av treningsavgift - les nedenstående før du betaler

 • Betaling gjøres via VIPPS, eller epost med bruk av KID-nr.
 • Ikke betal for flere i familien på samme innbetaling, KID-nr. er knyttet til den enkelte spiller og er viktig å benytte. 
 • Det er anledning til å fordele treningsavgiften over flere betalinger. Har du behov for å dele betalingen ta kontakt med henriette@oppegardil.no for nærmere avtale.
 • Fakturaer treningsavgift for 2018 blir sendt ut i februar/mars.
 • Fakturaer treningsavgift for Putteskolen 2018 (mai-desember) sendes ut i juni.
   

Hva dekker treningsavgiften

Nedenfor ser du eksempler på utgifter klubben dekker for lagene/spillerne i klubben.

 • Alle avgifter til kretsen for påmelding til seriespill og påmelding til OBOS Cup
 • Fotballforsikring
 • Overgang fra evt. tidligere klubb
 • Trenere (for de ungdomslag som har lønnede trenere)
 • Baneleie for tider tildelt av klubben
 • Spillerutviklingstiltak
 • Dommere
 • Spillerdrakter (en drakt pr. spiller)
 • Lagsutstyr (kjegler, baller, vester osv.)
 • Førstehjelpsutstyr
 • Subsidiert bekledning til trenere, lagledere og øvrig støtteapparat
 • Kurs for trenere/ledere

Spillere dekker selv shorts, strømper, leggskinn og fotballsko for å ha komplett kampantrekk. Deltagelse på cuper (påmeldingsavgifter, overnatting, bespisning osv) dekkes av lagene.

Oppegård IL - Stiftet 1907

Adresse: Kongeveien 289, 1416 OPPEGÅRD

Telefon: 66991310

Epost: Dagligleder@oppegardil.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift