Byåsen idrettslag

KLUBBHÅNDBOK

KLUBBHÅNDBOK

Her finner du informasjon om klubbhåndbok for Byåsen IL og med vedlegg /regler som er vedtatt av hovedstyret. Håndbok og retningslinjer oppdateres når dette er formålstjenlig.

KLUBBHÅNDBOK pr april 2018. Referat fra årsmøter og styremøter finnes under "OM BYÅSEN" "MØTER I HOVEDLAGET".  I tillegg har vi en ØKONOMIHÅNDBOK.

RETNINGSLINJER VEDTATT AV BYÅSEN IL :

Retningslinjer for alkohol.vedtatt 06.05.2014

Retningslinjer for mobbing vedtatt 06.05.2014

Retningslinjer for reiseleder vedtatt 06.05.2014

Retningslinjer for utøvere vedtatt 06.05.2014

Retningslinjer for foreldre vedtatt 06.05.2014

Retningslinjer for trenere vedtatt 06.05.2014

MALER / SJEKKLISTER

Mal for reiseregning  / xls

Sjekkliste for årsmøte

Sjekkliste for valgkomite

Mal årsberetning

Mal saksliste årsmøte

Mal protokoll årsmøte

Mal innkalling årsmøte

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift