Kolbotn IL

Organisasjon, strategi, lov og årsplaner

Organisasjon, strategi, lov og årsplaner

Kolbotn idrettslags organisasjon er til behandling og stadfesting på årsmøtene. Organisasjonen endrer seg i takt med samfunnet ved behov. Årsmøtet vedtar også loven for Kolbotn idrettslag på årsmøtene. Kolbotn IL har utarbeidet en 4 års strategiplan som er retningsgivende for alle med et engasjement i KIL. Strategien gjennomføres av Hovedstyret og det lages en årsrapport som årsmøtet behandles. Gruppene har ansvaret for sportslige handlingsplaner og disse kan leses under den enkelte gruppe.  

Vedlagt følger følgende dokumenter. 

- Lov for Kolbotn idrettslag

- Strategiplan for Kolbotn idrettslag frem til 2020.

- Vedlegg A Oppsummering av medlemsundersøkelsen gjennomført november 2016

- Vedlegg B: Styremedlemsundersøkelsen gjennomført november 2016

- Vedlegg C: Interessentanalyse

- Ansvars og rollebeskrivelser i Kolbotn IL

- Organisasjonskartet til Kolbotn idrettslag

- Årsplaner for Kolbotn idrettslag 

- Mal for årsrapportering

- Mal for utarbeidelse av sportslige handlingaplan ligger her

Kolbotn Idrettslag

Kongeveien 44, 1412 Sofiemyr
Postboks 134, 1417 Sofiemyr
Org.nr 970 95 1423

Mail: epost@kolbotnil.no, Digtal postkasse: kolbotn.idrettslag#VNTY ,  Tel: 6681 7300 / Mob: 950 91 915

Kontaktinformasjon til særidrettene ligger på gruppenes hjemmesider

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift