Kolbotn IL

Strategi, lov , barneidrett og årsplaner

Strategi, lov , barneidrett og årsplaner

Kolbotn idrettslags organisasjon er til behandling og stadfesting på årsmøtene. Organisasjonen endrer seg i takt med samfunnet ved behov. Årsmøtet vedtar også loven for Kolbotn idrettslag på årsmøtene. Kolbotn IL har utarbeidet en 4 års strategiplan som er retningsgivende for alle med et engasjement i KIL. Strategien gjennomføres av Hovedstyret og det lages en årsrapport som årsmøtet behandles. Gruppene har ansvaret for sportslige handlingsplaner og disse kan leses under den enkelte gruppe.

Vedlagt følger følgende dokumenter.

Lov for Kolbotn idrettslagOrganisasjonskartet til Kolbotn idrettslagStrategiplan for Kolbotn idrettslag frem til 2020.
Ansvars og rollebeskrivelser i Kolbotn ILÅrsplaner for Kolbotn idrettslag

- Vedlegg A Oppsummering av medlemsundersøkelsen gjennomført november 2016

- Vedlegg B: Styremedlemsundersøkelsen gjennomført november 2016

- Vedlegg C: Interessentanalyse

Barneidrettsbestemmelsene, rutiner i Kolbotn ILMal for utarbeidelse av sportslige handlingaplan ligger herMal for årsrapportering

Kolbotn Idrettslag

Kongeveien 44, 1412 Sofiemyr
Postboks 134, 1417 Sofiemyr
Org.nr 970 95 1423

Mail: epost@kolbotnil.no, Digtal postkasse: kolbotn.idrettslag#VNTY ,  Tel: 6681 7300 / Mob: 950 91 915

Kontaktinformasjon til særidrettene ligger på gruppenes hjemmesider

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift