IF Kilkameratene

Politiattester

Politiattester

Krav om politiattest i IF Kilkameratene
Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. 
mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. 
Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et 
tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. 
Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.
I IF Kilkameratene blir ordningen håndtert på følgende måte:
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- 
eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal 
fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med:
Morten Opsal
e-post: morten@kilkam.no
eller hans stedfortreder:
Arnt F Mathisen
e-post: arnt@kilkam.no

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de 
opplysninger de får kjennskap til. 
Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt 
eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om 
seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å 
innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:
1: Søknaden om politiattest fylles ut av idrettslaget og den søknaden gjelder for, og 
undertegnes av begge. Morten Opsal sender søknaden til politiet. 
2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes 
ikke til idrettslaget. 
3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Morten Opsal
IF Kilkameratene skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn 
(Morten Opsal). Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke 
settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller 
mennesker med utviklingshemming.
Ytterligere informasjon angående ordningen med politiattest, samt skjema for søknad 
finnes på denne linken: http://www.idrett.no/tema/politiattest/Sider/politiattest.aspx 

Med vennlig hilsen 
Styret i IF Kilkameratene

IF Kilkameratene - stiftet 1938

Postadresse: Postboks 3 9415 Harstad

Besøksadresse: Kilkamveien 103, 9415 Harstad

 

Tilbakemeldinger eller forslag til forbedringer av våre nye nettsider sendes til lars.lian@kilkam.no

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift