Nymark IL

Medlemskontingent

Medlemskontingent

Alle utøvere i Nymark IL skal betale medlemskontingent

Medlemskontingenten er personlig og innkreves forskuddsvis av klubben. 

Ved å betale medlemskontingent blir man medlem i klubben.

Medlemsskap i klubben er en forutsetning for å kunne representere klubben i trening og kamp.

Medlemskontingentens størrelse fastsettes årlig av klubbens årsmøte. Medlemskontingent innkreves årlig normalt i løpet av mars/april.

Nymark IL benytter Spoortz AS (tidligere Kx Products AS) sitt opplegg for medlemsarkiv og til innkreving av medlemskontingent. Klubben laster inn all nødvendig informasjon som danner grunnlag for fakturering, mens innbetalingene skjer til Spoortz AS som deretter overfører aktuelle beløp til Nymark IL. 

Eventuelle spørsmål rundt medlemskontingent kan rettes til klubben via post@nymarkil.no eller på e-post adressen som står på mottatt giro.

Kontingentsatser 2018
Voksne aktive fotball                kr. 2300,-
Voksne aktive andre                 kr. 2100,-
Voksne trim/mosjon                 kr. 1300,-
Voksne støttemedlemmer         kr. 350,-
Ungdom (13-16 år)                    kr. 1600,-
Barn (6-12 år)                           kr. 1000,- 
**Søskenmoderasjon                 kr. 200,- 

**Gjelder fra barn nr. 2 (full kontingent for første barn, reduksjon for barn 2 osv.) Omfatter søsken t.om 19 år                     

 

Nymark IL
Postadresse: Postboks 13, 5821 Bergen
Besøksadresse: Fredrik Stangsvei 14
post@nymarkil.no

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift