Byåsen idrettslag

POLITIATTEST

POLITIATTEST

I Byåsen IL blir ordningen om politiattest håndtert i henhold til anbefaling fra Norges idrettsforbund. 

Ny ordning fra juni 2017 er beskrevet her :  https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

Innhenting av politiattester er delegert fra hovedstyret til de enkelte avdelinger som skal ha definert person som politiattestansvarlig.  Nestleder i hovedstyrets arbeidsutvalg er politiattestansvarlig for hele idrettslaget og følger opp avdelingene.

Når politiattest har blitt mottatt av søker, skal denne framvises til avdelingsleder eller den han har delegert dette til f.eks. kontorleder, sportslig leder eller oppmann. Den som får forevist attest, legger dato for framvist inn i felles database slik at dette er synlig for alle avdelinger i Byåsen IL.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen 
Styret i Byåsen IL

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift