Byåsen idrettslag

Om medlemskap

Om medlemskap

MEDLEMSKONTINGENT BYÅSEN IL 2018

Alle som ønsker å være medlem i en norsk idrettsklubb må ha en konto (profil) på internettsiden www.Minidrett.no

Enkeltmedlemsskap koster kr. 150,-. Dette er såpass rimelig at vi håper både barn og voksne vil være medlem. 

Familiemedlemsskap :  Vi sender også ut en familiebetaling på kr. 500 for de som har registert seg som familie i Min Idrett.  Ønskes familiemedlemskap for nye medlemmer, må dette  varsles om til medlem@byasen.no  (oppgi da navn og fødselsdato på de som skal være med i familien).

Medlemskontingent sendes ut fra Byåsen IL som betalingkrav i din Min Idrett konto.  Samtidig sendes en mail til deg på alle mailadresser som du har registert på din og dine barns konti.  Kontingenten skal bare betales en gang i 2018.  Det må ikke betales annet beløp enn det som er påført betalingskravet. Betalingskravet forsvinner fra Min Idrett så snart betaling er gjennomført. Det skal betales med kort uten KID.  Krav for evt. familiemedlemskap legger seg i alle familiemedlemmenes MinIdrett konto, men forvinner fra alle når et av kravene betales.

Har du problem med å komme inn på din Min Idrett konto kan det sendes ut betalingskrav med KID som vedlegg til e-mail.  Dette blir gjort hvis betaling ikke er gjennomført innen betalingsfrist.

Betales ikke ved andre purring, slettes medlemsskapet.

KONTONR.

På betalingsgiro med KID ståt kontonr til Buypass som er MinIdretts betaltingsadministrator. Pengene samles til Buypass og overføres hver 14. dag til vår konto samlet. Smart.  Så slipper vi så mange poster i regnskapet.. 

 

INFO TIL NYE MEDLEMMER.

Vil du bli medlem i Byåsen IL ?  Da må du registrere deg på www.MinIdrett.no . Her legger du inn opplysninger om de som skal være medlemmer.  Navn, fødselsdato og mailadresse er minimum av informasjon som skal til.  Velg BYÅSEN IL som idrettslag og velg deretter hvilke idretter dere skal være medlemmer av.  Det kan velges mellom idrettene fotball, orientering, ski/langrenn, ski/hopp, ski/kombinert, håndball og friidrett.   Du kan også velge flere av idrettene hvis du ønsker det.

Medlemskap koster kr. 150 pr. år fra 1.1.2018.  Foreldre/ foresatte oppfordres også til å registrere seg som medlemmer.  Alle som vil være trenere, oppmenn eller ha andre roller i idrettslaget, må være medlem. Ønskes familiemedlemsskap (kr. 500 pr år), må dere registrere hvert enkelt medlem i MinIdrett og varsle Byåsen IL på medlem@byasen.no om at dere ønsker familiemedlemskap. Så ordner vi resten,

AVSLUTTE MEDLEMSKAP

Gå inn på www.MinIdrett og meld deg ut, eller send en mail til medlem@byasen.no

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift