Idrettsforeningen

Aldermannsligaen

Aldermannsligaen

Vålerengens Idrettsforenings Aldermannsliga

Aldermannsligaens formål er å opprettholde og videreutvikle det sosiale miljøet i ligaen gjennom medlemsmøter og andre sosiale fellesaktiviteter, og å inspirere medlemmene til å vise engasjement, omtanke og omsorg for hverandre.

Aldermannsligaen skal også synliggjøre den tradisjon som ligger i ligaen og i Vålerengens Idrettsforening, og de positive verdier som ligger i medlemmenes innsats for idrettsarbeidet i de respektive klubbene tilsluttet Vålerengens Idrettsforening, og derigjennom støtte det frivillige arbeidet i disse klubbene.

Da VIF hadde eksistert i 18 år, den 29. april 1931, la Georg Larsen frem et forslg om å etablere en aldermansliga i klubben. Hensikten var å vedlikeholde interessen for VIF blandt de eldre medlemmene. Måneden etter ble Aldermannsligen stiftet på Østmarkstera. (Kilde: Fra Sotahjørnet til Bohemen)

Vålerengens Idrettsforenings Aldermannsliga har for tiden 114 medlemmer, og hadde 80 års jubileum i 2011!

Aldermannsligaen i Vålerenga har åtte formelle møter i året, i tillegg til uformelle møter hver tirsdag. Om sommeren er de uformelle tirsdagsmøtene på "Brakka" på Valle, og om vinteren er tirsdagmøtene på Jordal Amfi.

Styret i Aldermannsligaen:

Oldermann: Lasse Breen, E- post: Las-bre@online.no.  Mobil:  908 33 573. 

Skattmester: Arne Haukeberg, E- post: ahauken6@gmail.com  Mobil: 906 28 305.

Skriver: Bjørn Sæterhagen, E- post: Saeterh@online.no  Mobil: 913 21 427.

Brakke representant: Milton Raiby, E-post: milton@raiby.no  Mobil: 908 46 759.

Suppleant: Leif Strandabø, E-post: Leifs@bsy.no  Mobil: 901 41 617.


Medlemsmøter:

Alle møtene avholdes tirsdager fra kl.18.00 i Brakka på Valle.
Siste møte før sommerferien tirsdag 30. juni, første etter sommerferien tirsdag 4. august.

 

Oldermenn gjennom tidene:

1931-34   Erling Føien
1935-36   Thorbjørn Johnsrud
1936-37   Walter Dagfin Torstensen
1937-39   Erling Føien
1939-47   Rolf Grønby
1947-51   Reidar Emanuel Olberg
1951-53   Einar Øiseth
1953-58   Erling Knudsen
1958-61   Thormod Trosterud
1961-64   Elef Kyvåg (Knutsen)
1964-78   Henry Johansen (Høgfeldt)
1978-85   Georg Hebæk
1985-87   Elef Kyvåg
1987-91   Bjørn Arnesen
1991-92   Tore Skaug
1992-94   Paul Neby
1994-99   Per Lie
1999-05   Per Knudsen
2005-10   Finn Hauger
2010-14   Truls Gerhardsen
2014-       Lasse Breen

 

Les mer om Aldermannsligaen her:

http://jarlesvifstatistikk.piczo.com/aldermannsligaendameligaen?cr=3&linkvar=000044

 

 Vålerengens Idrettsforenings Aldermannsliga:

·         Ligaen holder åtte medlemsmøter i året, inkludert årsmøtet, ofte med en foredragsholder

·         Ligaen inviterer medlemmene til et skikkelig julemøte med servering til en meget rimelig pris

·         Det er servering på alle møtene, også årsmøtet

·         Ligamedlemmene mottar referat fra alle møtene

·         Ligaen inviterer til ”åpent hus” hver tirsdag formiddag, vår/sommer/høst i Brakka på Valle, vinteren på Amfi’n

·         Hver tirsdag formiddag inviteres medlemmene til å gå en tur

·         Ligamedlemmene deltar årlig på egenarrangerte turer utenlands

·         Tidlig i juni arrangeres turnering i minigolf på Lindøya

·         Ligamedlemmene inviteres til åpne golfturneringer

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift